Sodexo Polska planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r. dzięki redukcji emisji w różnych obszarach działalności. W ciągu najbliższych sześciu lat odsetek „niskoemisyjnych” dań serwowanych w restauracjach Sodexo wzrośnie do poziomu 70 proc. Oznacza to, że produkcja jednego posiłku wygeneruje maksymalnie 0,9 kg CO2e. Sodexo Polska publikuje swój raport CSR i podsumowuje działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od 2017 roku firma realizuje strategię „Better Tomorrow 2025”, w ramach której podjęła 9 zobowiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju, określając swoją rolę jako pracodawcy, dostawcy usług oraz korporacji. Strategia została opracowana zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

– W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, rola odpowiedzialności biznesu jest kluczowa. Działania prowadzone w duchu ESG to nie tylko nasz obowiązek wobec społeczności, lecz integralna cześć DNA naszej firmy – mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Roślinna rewolucja

Produkcja żywności w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych, odpowiadając za około 30 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych każdego roku. Ponad połowa emisji powstaje w procesie wytwarzania produktów odzwierzęcych. Sodexo postanowiło przeanalizować swój wpływ na środowisko i zobowiązało się do zwiększania udziału dań roślinnych w menu swoich restauracji.

– Naszym celem jest, aby do 2025 roku dania roślinne stanowiły przynajmniej 1/3 sprzedawanych posiłków. Jesteśmy już blisko tego celu, a składniki roślinne stanowią obecnie 70 proc. wszystkich kupowanych przez nas produktów do gotowania. Strategia zielonego menu, polegająca na stopniowym zwiększaniu udziału dań i składników roślinnych w ofercie restauracji, pozwala na realizację celów biznesowych, ale – co ważniejsze – wpływa pozytywnie na zdrowie naszych konsumentów oraz środowisko naturalne – mówi Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director Sodexo Polska.

Gastronomia przeciwko marnowaniu żywności

Sektor gastronomiczny odpowiada w Polsce za stratę 50 tys. ton jedzenia rocznie. Zmniejszenie marnotrawstwa żywności jest więc dużym wyzwaniem dla branży. Sodexo Polska w swoim Raporcie CSR za 2023 r. podkreśla odpowiedzialność biznesu za zwiększanie świadomości klientów w tym obszarze.

– Klienci odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Poprzez zmianę swoich nawyków i świadome podejmowanie codziennych decyzji, mogą skutecznie przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywieniowego i mieć realny wpływ na kulturę konsumpcyjną w swoim otoczeniu. Prowadzimy w Polsce 40 restauracji i obsługujemy codziennie 8 tys. konsumentów. Naszą misją, jako istotnego członka branży gastronomicznej, jest edukowanie i inspirowanie do walki z marnotrawstwem. Globalny cel Sodexo to redukcja produkowanych przez firmę odpadów żywnościowych o 50 proc. do 2025 r. – mówi Łukasz Czak, COO Sodexo Polska.

Redukcja emisji CO2

Sodexo, jako pierwsza firma na świecie w sektorze usług dla nieruchomości, publicznie ogłosiła cele środowiskowe. Pierwszym podjętym wyzwaniem klimatycznym jest ograniczenie o 34 proc. emisji śladu węglowego do 2025 r. w porównaniu z bazowym rokiem 2017.

Realizacja tego celu ma nastąpić niebawem, a firma planuje już kolejne działania. W 2023 r. grupa Sodexo podjęła zobowiązanie klimatyczne do osiągnięcia NetZero do 2040 r. Strategia NetZero oznacza redukcję obecnych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 90 proc. Do realizacji tego celu konieczne będzie zaangażowanie całego łańcucha wartości – począwszy od pracowników, przez dostawców, klientów, aż do odbiorcy końcowego.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Sodexo Polska jest dostępny do pobrania TUTAJ
 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje