Sodexo Polska Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 6,764,300 PLN
KRS:0000084091
NIP:118-00-38-498


Recepcja:
Czynna w godz.: 8.00 - 16.00
Tel.: +48 22 335 76 00
info.fms.pl@sodexo.com


Dział Zasobów Ludzkich i Rekrutacji:
Tel.: +48 22 335 76 83
hr.fms.pl@sodexo.com


Dział Zakupów / kontakt dla dostawców produktów i usług:
Tel.: +48 22 335 75 50
purchase.fms.pl@sodexo.com

 

 

Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sodexo, możesz przesłać swoje pytania lub skargi, postępując zgodnie z procedurą opisaną w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych lub może przesłać wiadomość e-mail do Lokalnej Osoby Kontaktowej ds. Ochrony Danych na następujący adres e-mail: privacy.onsite.pl@sodexo.com.