Przy wyborze dostawców nie kierujemy się tylko i wyłącznie względami stricte biznesowymi. Przy podejmowaniu długofalowej współpracy zależy nam, by partner, z którym podejmujemy się wspólnych wyzwań, podzielał nasz system wartości, sympatyzował z wyznawanymi przez nas ideami. Gdy takie swoiste porozumienie następuje – wspólne przedsięwzięcia wykraczają poza sztywne ramy wzajemnych świadczeń. Stają się za to wspólnym wysiłkiem do poprawiania jakości życia – naszej wzajemnie, naszych pracowników, Klientów i konsumentów.

Aby jasno wyrazić nasze oczekiwania względem tych, z którymi prowadzimy interesy, utworzyliśmy „Kodeks Postępowania Dostawców Sodexo”. Każdy, kto nawiązuje z nami współpracę musi poznać naszą koncepcję rozsądnych i odpowiedzialnych procedur w kwestiach etycznych, społecznych i środowiskowych, a także podjąć się implementacji tych idei w codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że często dla dostawcy wiąże się to z długotrwałym procesem zmiany i dlatego każdorazowo służymy partnerom wiedzą, doświadczeniem, a także inspiracją do sukcesywnego samodoskonalenia się.

Sodexo posiada status dużego przedsiębiorcy, o czym więcej w oświadczeniu.

Wykaz naszych dostawców

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje