Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sodexo, możesz przesłać swoje pytania lub skargi, postępując zgodnie z procedurą opisaną w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych lub może przesłać wiadomość e-mail do Lokalnej Osoby Kontaktowej ds. Ochrony Danych na następujący adres e-mail: privacy.onsite.pl@sodexo.com.

Masz uwagę?

POWIEDZ NAM, CO ZMIENIĆ.

 

Zgłoś swoje uwagi i sugestie – na pewno odpowiemy!

 

  • Czy chciał(a)byś coś poprawić w funkcjonowaniu naszych restauracji?
  • A może coś Ci się spodobało i chcesz nam przekazać swoje obserwacje?
Wyślij uwagę e-mailem