Nasze podejście

Zmniejszając nasz wpływ na środowisko

Sodexo jest pierwszą firmą z sektora usług żywieniowych, której cel pomaga utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1.5°C. We współpracy z World Wildlife Fund (WWF) stworzyliśmy nową metodologię obliczania śladu węglowego naszych operacji i łańcucha dostaw. Te informacje pozwalają nam postawić sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 34% do 2025 roku.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialne zaopatrywanie się

Aby maksymalnie zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, priorytetowo traktujemy odpowiedzialne zaopatrywanie się. Nasze składniki są wybierane zgodnie z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi jakości i zasadami zrównoważonego rozwoju, a my staramy się stworzyć odpowiedzialny, lokalny łańcuch dostaw, współpracując z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości.

Dowiedz się więcej

Zrównoważona produkcja

Dbanie o łańcuch produkcyjny i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi to tylko niektóre ze sposobów zapobiegania stratom. Dla nas zarządzanie zasobami zaczyna się od wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i alternatywnych metod, takich jak używanie przyjaznych dla środowiska opakowań i redystrybucja żywności, która w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona.

Dowiedz się więcej

Zrównoważone jedzenie

Nasze nawyki żywieniowe wpływają nie tylko na nasze zdrowie, ale także na bioróżnorodność i zasoby naturalne, przyczyniając się jednocześnie do globalnego ocieplenia. Dzięki wiedzy naszych pracowników i ścisłej współpracy z naszymi dostawcami, w Sodexo mamy możliwość wywierania pozytywnego wpływu na pozyskiwanie, podawanie i spożywanie żywności.

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje