Mamy wyjątkową możliwość mierzenia się z tym wyzwaniem na wielu płaszczyznach biznesu – współpracując z naszymi klientami i dostawcami, celem prowadzenia zrównoważonej działalności. 

Zadeklarowaliśmy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 34% (względem wyniku z 2017 r.) do 2025 r. To zobowiązanie zostało uznane przez Science Based Targets initiative (SBTi) w lipcu 2019 r., co uczyniło nas pierwszą firmą z sektora usług żywieniowych, której cel pomaga utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1.5°C. 

Wyodrębniliśmy cztery główne obszary, w ramach których chcemy wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne: 

Walka z marnotrawieniem żywności

Chef Sodexo avec une tablette WasteWatchDla Sodexo walka ze stratami żywności to chleb powszedni. Dzięki globalnemu programowi WasteWatch nasze zespoły z łatwością pozyskują dane o marnotrawieniu żywności, co daje im podstawę do wdrażania inicjatyw świadomościowych – obejmujących nie tylko to, co się dzieje na kuchni, ale również postawy i zachowania konsumentów. W pierwszej fazie projektem zostało objętych 3000 jednostek Sodexo na całym świecie.
 

Dowiedz się więcej

 

 

Promowanie roślinnego menu

Assiette de légumes

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) hodowla zwierząt gospodarskich powoduje 14,5% wszystkich emisji związanych ze zmianami klimatu, prawie 7 razy więcej niż światowy transport lotniczy.

Zrównoważone wybory żywieniowe są zasadniczą siłą napędową redukcji emisji dwutlenku węgla. Dlatego też zwiększamy świadomość społeczną na temat korzyści dla środowiska wynikających z posiłków roślinnych. Zachęcamy ludzi do zmiany nawyków żywieniowych, oferując zrównoważone posiłki i pyszne dania roślinne w 5000 kuchniach na całym świecie.

 

Dowiedz się więcej

 

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Fermier avec un vachePołowa emisji dwutlenku węgla Sodexo pochodzi z naszego łańcucha dostaw, głównie z towarów, takich jak mięso i produkty mleczne, olej palmowy i papier, które również powodują wylesianie. Przyjęcie zasady, że każda wydana kwota wywiera pozytywny wpływ na ludzi, społeczności i środowisko naturalne jest podstawą naszej strategii odpowiedzialnego zaopatrzenia. Jeśli chodzi o naturalny ekosystem będący filarem tej mapy drogowej, nasze podejście opiera się na trzech kluczowych ambicjach: promowaniu zrównoważonego rolnictwa, współtworzeniu produktów i usług opartych na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz poprawie efektywnego gospodarowania zasobami.

 

Dowiedz się więcej

 

 

Nasz pozytywny wpływ na środowisko pomaga realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Reduce our environmental impact contributes to the following United Nations Sustainable Goals

 

Our local examples

Energy Management Service

In the United Kingdom, Sodexo offers a complete energy management service that includes defining an energy strategy, compliance, procurement, monitoring, and implementation of technology to improve energy efficiency. Thanks to Sodexo's solutions, many clients have generated annual savings and significant returns on investment.

Triballat Noyal in France

Triballat Noyal, a supplier of organic dairy products for Sodexo, uses renewable energy and has reduced production waste through its recycling policy.

Plant-based Eggs

In the United States, we partner with JUST (Eat JUST, Inc.), serving its famous plant-based eggs. The eggs are cholesterol-free, contain no GMOs, and provide as much protein as a conventional egg. Even though they are cooked just like eggs and have the same taste, their production uses 98% less water and 83% less land, and emits 93% less carbon than conventional eggs.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje