Odpowiedzialność biznesu to wymóg i wyzwanie dla każdej organizacji. Wspólne działania w tym zakresie pozwalają wszystkim zaangażowanym podmiotom korzystać z doświadczeń partnerów i osiągać własne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Rozpoznając główne wyzwania

W 2019 r. Sodexo, z uwagi na oczekiwania partnerów, jak również szereg zmian na rynku oraz mnogość problemów społecznych, środowiskowych, przeprowadziło test istotności przy wsparciu Business for Social Responsibility*.

Wyniki badania pokazały wzrost ważności tematów, jakimi są: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zbilansowana dieta, redukcja strat żywności, różnorodność i włączenie. Badanie pozwoliło nam lepiej zaplanować działania z zakresu odpowiedzialności biznesu i oszacować potencjalne zagrożenia.

Nasze zobowiązania i cele

Obecnie, obierać kurs na zrównoważony rozwój oznacza dokonywanie właściwych wyborów, zorientowanie na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Musimy stale poprawiać jakość życia naszego otoczenia, jakość żywności, którą oferujemy, jakość usług które świadczymy – będąc podmiotem prawdziwie odpowiedzialnym. 

Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025) wyznacza kierunek naszej pracy, pomaga nam skoncentrować uwagę na najważniejszych kwestiach. Niektóre z nich mają ścisły związek z naszą działalnością, a na niektóre możemy wpływać tylko pośrednio. 

Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025) pozostaje w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ (SDGs) w 2015 r. Adresują one kwestie, na które rządy, korporacje i społeczeństwa na świecie, muszą szczególnie zwracać uwagę, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym do 2030 r. Wszystkie nasze inicjatywy pozostają w zgodzie z tymi Celami. 

 

Śledź nasze postępy

W każdym kraju, w którym jesteśmy, odpowiedzialność biznesu zauważalna jest w naszym działaniu, polityce, współpracy z partnerami. Poddajemy nasz rozwój kontroli, ocenie i dzielimy się wynikami z otoczeniem, by być godnymi zaufania i transparentnymi.

Dwóch pracowników Sodexo patrzących na dane na ekranie

Nasze postępy w liczbach

Każdego roku zbieramy i analizujemy dane poddając się licznym wewnętrznym i zewnętrznym audytom na terenie 10 000 jednostek w 47 krajach. Pozwala nam to mierzyć nasz pozytywny wpływ na otoczenie np. postępy w zmniejszaniu śladu węglowego.

Dowiedz się więcej
Zbliżenie na osobę trzymającą długopis

Nasze polityki

Wiemy, jak ważne jest, by pracować w sposób odpowiedzialny, po to, by redukować negatywny wpływ biznesowej działalności na otoczenie. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy liczne polityki, a także Kodeks Postępowania, które wytyczają nam ramy działania i obejmują naszych partnerów, dostawców.

Dowiedz się więcej
Osoba mówiąca do grupy

Rozwijając się wspólnie – czyli: nasze partnerstwa

W naszych działaniach z obszaru zrównoważonego biznesu, korzystamy z partnerstw z organizacjami, które podzielają nasze wartości i dążą do tych samych celów. Spośród wielu obszarów, w których działamy, szczególnie angażujemy się w ochronę dobrostanu zwierząt, odpowiedzialne zaopatrywanie się i redukowanie strat żywności.

Dowiedz się więcej
Uśmiechnieta kobieta klaszcze

Nagrody i wyróżnienia

To nasze wartości, a nie nagrody i wyróżnienia, co napędza naszą działalność w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Jakkolwiek, z dumą przyjmujemy wyrazy uznania, kiedykolwiek praca naszych zespołów jest dostrzegana i nagradzana. Te wyróżnienia dodatkowo motywują nas do zrównoważonych, długofalowych działań, które wywierają trwały, pozytywny wpływ na otoczenie.

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje