Nasze zobowiązanie

Szanujemy, rozumiemy, równo i sprawiedliwie traktujemy każdą osobę, z którą mamy styczność. W ten sposób promujemy różnorodność i integrację w całym Sodexo.

Chcemy, aby nasi pracownicy byli w pracy sobą w 100% – bez względu na wiek, płeć, narodowość czy cechy osobiste, aby tworzyć miejsce pracy, w którym każdy czuje, że jego kultura, tożsamość i doświadczenia są szanowane i cenione.

Jesteśmy świadomi, że realizacja naszego zobowiązania wymaga ciągłej refleksji, trudnych rozmów i ciągłego doskonalenia naszych polityk, praktyk i inicjatyw.

Współpracujemy również z naszymi dostawcami w celu promowania inkluzywności, jak również z lokalnymi organizacjami i grupami wsparcia. Kierujemy nasze działania filantropijne na rzecz wzmocnienia pozycji grup wrażliwych i mniejszościowych.

Żyjąc zgodnie z naszymi zobowiązaniami, podejmując działania przeciwko dyskryminacji oraz wzywając inne firmy i organizacje do przyłączenia się do takich działań, możemy przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego, sprawiedliwego i włączającego społeczeństwa.

 

Nasze podejście

Nasze podejście w kwestii różnorodności i integracji wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na pięciu poziomach:

Promowanie równości płci

W ciągu ostatnich 20 lat promowanie równości płci było podstawą naszego globalnego biznesu. Chcemy, aby ludzie wszystkich płci mieli równy dostęp do rozwoju i możliwości w tworzonym przez nas miejscu pracy.

Dowiedz się więcej

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nasi pracownicy pochodzą z całego świata i codziennie wchodzą w interakcję z ludźmi różnego pochodzenia, z różnych kręgów kulturowych. Oczekujemy, że nasi pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, będą cenić, szanować i akceptować wszelkie różnice kulturowe – wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.

Dowiedz się więcej

Zatrudnianie i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami

Staramy się rekrutować, angażować, rozwijać pracowników z niepełnosprawnościami, pomagając im w osiągnięciu ich pełnego potencjału.

Dowiedz się więcej

Respektowanie wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych

Chcemy tworzyć przyjazne i pozytywne środowisko, w którym osoby LGBTQ + są traktowane z godnością. Sodexo zobowiązuje się do eliminowania wszelkich form dyskryminacji oraz do wspierania i stawania w obronie osób LGBTQ +, aby każdy czuł się bezpieczny będąc w pełni sobą w miejscu pracy.

Dowiedz się więcej

Współpraca z różnymi pokoleniami pracowników

Sodexo zatrudnia ludzi rożnych pokoleń, z których każde wnosi odmienne perspektywy na miejsce pracy i rynek. Ważne jest, aby wykorzystywać zarówno wiedzę najbardziej doświadczonych pracowników, jak i kreatywność nowych talentów.

Dowiedz się więcej

Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tomorrow 2025)

Przeczytaj więcej o Odpowiedzialności Biznesu w Sodexo

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje