Sodexo Polska prezentuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok finansowy 2021. To pierwsza tego typu publikacja firmy na polskim rynku. Raport uwzględnia wykaz odpowiedzialnych praktyk Sodexo Polska, które odpowiadają strategii zrównoważonego rozwoju – Better Tomorrow Plan 2025.

Sodexo jest obecne w Polsce od 1993 r. Firma cieszy się opinią lidera kompleksowej obsługi nieruchomości i usług żywieniowych. Oba te obszary biznesowej działalności od lat stanowią dla Sodexo platformę do podejmowania licznych inicjatyw z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej. W 2022 r. Sodexo Polska postanawia podsumować katalog odpowiedzialnych praktyk i przedstawić go w formie raportu CSR.

Tegoroczna publikacja (dotycząca działań realizowanych w roku finansowym 2021) prezentuje dobre praktyki Sodexo Polska przyporządkowane do 9 strategicznych zobowiązań określanych przez firmę jako Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tomorrow Plan 2025). Zobowiązania te pozostają w ścisłym związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ (SDGs) w 2015 r. i obejmują m.in.: dbanie o bezpieczeństwo pracowników, odpowiedzialny łańcuch dostaw, zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne czy walkę z głodem i niedożywieniem.

 

Programy edukacyjne i motywacyjne związane z kulturą bezpieczeństwa w organizacji, inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet i zmierzające do równowagi płci, promocja zróżnicowanej, zbilansowanej diety, programy włączające osoby z niepełnosprawnościami, sposoby optymalnego zarządzania zasobami czy metody walki z marnotrawieniem żywności – to tylko niektóre wątki, które podnosi tegoroczna publikacja Sodexo Polska, zilustrowana konkretnymi przykładami z życia firmy w 2021 r. 

 

Uwzględnianie interesu społecznego, aspektów środowiskowych, czy relacji z otoczeniem jest dla Sodexo jest w DNA działalności firmy, o czym przekonuje Monika Bentkowska, Country President Sodexo Polska.

Naszą misją jest poprawa jakości życia. Wierzymy, że każdy dzień robi różnicę. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nawet małe zmiany mogą mieć duży wpływ nie tylko na jednostki, ale także społeczeństwo i planetę. Działając w oparciu o globalne standardy i certyfikacje, mamy realny wpływ na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku – zarówno w odniesieniu do naszej działalności, jak i działalności naszych klientów

– mówi.

Sodexo dystrybuuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do swoich klientów i partnerów, aby inspirować swoje biznesowe otoczenie do podejmowania podobnych inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego czy lokalnych społeczności.

Zależy nam na tym, abyśmy wraz z naszymi partnerami biznesowymi mogli wzajemnie inspirować się do wdrażania dobrych praktyk. Razem możemy budować lepsze jutro

– podkreśla Monika Bentkowska.

Sodexo Polska było wielokrotnie wyróżniane za swoje zaangażowanie w inicjatywy z zakresu CSR. Dobre praktyki firmy zostały uwzględnione, m.in. w raportach wydawanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy w raporcie  „Pracodawca na TAK” opublikowanym. przez fundację TAKpełnosprawni. Firma otrzymała również dwukrotnie wyróżnienie Białego Listka CSR tygodnika „Polityka” jako przedsiębiorstwo wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Pobierz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2021 – Sodexo Polska

Otwórz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Sodexo Polska w przeglądarce

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje