Firma Sodexo Polska została partnerem programu mentoringowego Top Woman in Real Estate. To inicjatywa, w ramach, której kobiety z branży nieruchomości i budownictwa mogą czerpać wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia do rozwoju osobistego i zawodowego.

W tym roku rusza piąta edycja programu, który trwa dziesięć miesięcy. Od września 2023 r. do czerwca 2024 r. uczestniczki biorą udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z mentorami ze świata biznesu. Kandydatki mają do wyboru trzy ścieżki rozwoju, w zależności  od stażu zawodowego w branży. Mentorami są uznani managerowie z rynku nieruchomości i budowlanego.

- Takie działania, jak program mentoringowy Top Woman in Real Estate to inicjatywy, w które nasza firma angażuje się bez wahania. Pozycja kobiet w biznesie jest tematem szczególnie bliskim wartościom Sodexo. Jeśli tylko możemy przyczynić się do tego, aby wspierać przedsiębiorczość kobiet, a tym samym poprawiać ich możliwości w branży, czynimy to z wielką przyjemnością. W tym obszarze wciąż jest wiele do zrobienia, a takie aktywności, jakie proponuje Top Woman in Real Estate przynoszą realne zmiany na lepsze – mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Sodexo Polska od lat angażuje się w działania na rzecz równości płci i wspierania rozwoju zawodowego kobiet. Ponad połowa (52%) pracowników zajmujących stanowiska managerskie to kobiety. Firma jest również sygnatariuszem Women’s Empowerment Principles. Kodeks ten, przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, określa zasady i oferuje wskazówki dobrych praktyk dotyczących wzmacniania pozycji kobiet w biznesie.

Zaangażowanie w program mentoringowy dla kobiet jest zbieżne ze strategią Better Tomorrow 2025. To zbiór zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wytyczają kierunek działania Sodexo jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Obejmują one między innymi działania na rzecz różnorodności, równości i włączania, zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne czy walki z głodem i niedożywieniem. Szczegółowe praktyki można znaleźć w tegorocznej edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Sodexo Polska dostępnym poniżej.

Sodexo Polska - Raport CSR 2022

To nie pierwsza współpraca Sodexo Polska i Top Woman in Real Estate. Sodexo wspiera ideę promocji kobiet od początku powstania prestiżowego konkursu Top Women in Real Estate. Reprezentantki Sodexo zasiadały w jury tego plebiscytu. W kategorii Facility Management i innych nominowane były wyróżniające się managerki i dyrektorki z Sodexo Polska, a sama firma została nominowana w kategorii Pro-Women company.

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje