Firma Sodexo i jej wyjątkowa inicjatywa filantropijna – Stop Hunger – nawiązały regionalne partnerstwo z Europejską Federacją Banków Żywności (FEBA).

Firma Sodexo i jej wyjątkowa inicjatywa filantropijna – Stop Hunger – nawiązały regionalne partnerstwo z Europejską Federacją Banków Żywności (FEBA). Opierając się na istniejącej współpracy między organizacjami na poziomie europejskim i lokalnym, partnerzy podpisali umowę zgodną z ich wspólnym celem, jakim jest zapobieganie marnowaniu żywności przy jednoczesnym zachęcaniu do oddawania nadwyżek żywności w całej Europie.

 

Dzięki tej umowie, FEBA staje się partnerem Sodexo w przekazywaniu nadwyżek żywności z produkcji posiłków w krajach, w których FEBA ma swoich członków.

 

Współpraca z lokalnymi Bankami Żywności istnieje już w kilku krajach, a dzięki temu nowemu, obejmującemu cały region partnerstwu z FEBA, Sodexo i Stop Hunger mogły rozszerzyć swoje działania na ponad 18 krajów.

 

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, dotyczącymi przekazywania żywności, odzyskanie nadwyżek żywności z sektora hotelarskiego, gastronomicznego i usług cateringowych jest możliwe. Chociaż przepisy w państwach członkowskich mogą się różnić, większość organów krajowych zezwala na redystrybucję niektórych środków spożywczych udostępnianych klientom. Niektóre państwa członkowskie wraz z organizacjami sektorowymi ustanowiły szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania żywności z tych branż.

 

W ramach nowej współpracy, Sodexo będzie pomagać swoim zespołom z obszaru usług żywieniowych w lepszym zrozumieniu i stosowaniu wytycznych, natomiast FEBA będzie umożliwiać pokonywanie barier w przekazywaniu żywności.

 

Sunil Nayak, Sodexo Europe President mówi:

 

Jako główny dostawca usług gastronomicznych, postawiliśmy sobie za priorytet oszczędzanie żywności. Za każdym razem, gdy jest to możliwe, dzielimy się nadwyżką żywności z posiłków z osobami potrzebującymi. Rozszerzone partnerstwo z FEBA pomoże nam wzmocnić wsparcie dla lokalnych społeczności i zwiększyć nasz zasięg w walce z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Stoimy w obliczu globalnego kryzysu żywnościowego, który dotyka każdą strefę świata, a działanie w tym obszarze ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Aby ułatwić przekazywanie nadwyżek, organizacja Stop Hunger nawiązała na całym świecie setki partnerstw z Bankami Żywności i organizacjami pozarządowymi. To nowe ogólnoeuropejskie partnerstwo z FEBA pomoże nam zapewnić jeszcze silniejsze wsparcie dla najbardziej potrzebujących, jednocześnie zwiększając naszą zdolność do podnoszenia świadomości i wzmacniając nasze przesłanie, że liczy się każdy krok w walce z głodem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Z niecierpliwością czekamy na to, co uda nam się wspólnie osiągnąć

– dodaje Mouna Fassi Daoudi, Stop Hunger President.

 

Jacques Vandenschrik, FEBA President, mówi:

 

W czasach kryzysu współpraca jest głównym czynnikiem umożliwiającym wyznaczanie śmiałych celów i ich osiągnięcie. W FEBA rozumiemy i uznajemy niezastąpioną wartość żywności, a dziś, dzięki temu nowemu poziomowi partnerstwa, możemy zrobić kolejny krok w zapobieganiu marnowaniu żywności i zmniejszaniu braku bezpieczeństwa żywnościowego. FEBA jest wdzięczna Sodexo i Stop Hunger za tę współpracę, która teraz została rozszerzona na kilka krajów naszej Europy.

 

Nowe partnerstwo, obejmujące cały region, jest dla Sodexo Polska i Stop Hunger wspaniałą okazją do wzmocnienia naszych wysiłków na rzecz ograniczenia strat żywności i wsparcia najbardziej potrzebujących, a także do zachęcenia do jeszcze bardziej pozytywnych działań. Jesteśmy dumni, że możemy w Polsce być częścią tej inicjatywy

– dodaje Monika Bentkowska, Country President Sodexo Polska.

 

W Sodexo w Polsce co roku, w ramach akcji Stop Hunger Servathon, odbywa się zbiórka żywności, w którą zaangażowani są nie tylko pracownicy firmy, ale także Klienci, dostawcy i inni partnerzy biznesowi. Po zakończeniu zbiórki, poprzez lokalną sieć Banków Żywności, produkty spożywcze trafiają do potrzebujących. W 2022 r. były to ponad 2 tony żywności.

 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje