Czas na posiłek nie jest wliczany w godziny pracy 44 proc. pracowników, a blisko co dziesiąty badany nie je w ciągu dnia – wynika z badania “Jak Polacy jedzą w pracy?”, przeprowadzonego przez Sodexo i Antal. Do pozytywnych zmian nawyków żywieniowych może przyczynić się obecność restauracji pracowniczej w miejscu pracy.

Badanie przeprowadzone na próbie 1 044 respondentów metodą CAWI wskazuje, że 56 proc. ankietowanych widzi pozytywny wpływ dobrych nawyków żywieniowych na swoją wydajność i samopoczucie w pracy. Jednocześnie niemal co drugi pracownik uważa, że stres stanowi w jego przypadku główną przyczynę niezdrowej diety, a 49 proc. badanych zaspokaja głód w pracy niezdrowymi przekąskami.

W domach jemy lepiej

Jak wykazuje raport, praca zdalna znacznie ułatwia zachowanie dobrych nawyków żywieniowych. Ponad połowa respondentów wskazała, że częściej dba o zjedzenie zdrowego posiłku podczas pracy zdalnej niż stacjonarnej. W domu częściej jemy także ciepłe posiłki i pełnowartościowy obiad rzadziej natomiast zaspokajamy głód poprzez podjadanie (37 proc.). Pracujący zdalnie nie pomijają wszystkich posiłków w ciągu dnia, do czego przyznaje się niemal co dziesiąta osoba, która nie ma takiej możliwości lub z niej nie korzysta.

- Na brak jakiegokolwiek posiłku w pracy wskazuje aż 13 proc. pracowników fizycznych i 5 proc. pracowników umysłowych. Wśród reprezentantów drugiej z tych kategorii najliczniejsi są stażyści i managerowie średniego szczebla. Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to wybór, ale rezultat natłoku obowiązków, a tym samym – braku choćby chwili wolnego czasu – mówi Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director, Sodexo Polska.

Praca z biura wiąże się jednak nie tylko ze złymi nawykami. Aż 81 proc. osób pracujących stacjonarnie preferuje przygotowywanie posiłków w domu. Pozwala to między innymi ograniczyć koszty zdrowego odżywiania, które jako barierę w stosowaniu lepszej diety uznaje 33 proc. respondentów.

Napięcie i brak czasu motorami złych nawyków

Stres oraz brak czasu wynikające z nadmiaru obowiązków powodują złe nawyki żywieniowe u odpowiednio 50 i 46 proc. ankietowanych. Ponad połowa pracowników spędza na spożywaniu posiłków nie więcej niż 15 minut, a 41 proc. badanych - od 16 minut do pół godziny. Skrajny pośpiech nie towarzyszy jedynie 5 proc. ankietowanych, którzy przeznaczają na konsumpcję ponad pół godziny. Jak się okazuje, zdarza nam się również w ogóle nie odchodzić od biurka na czas jedzenia, a nawet nie przerywać wtedy pracy.

- Sposobem na zaoszczędzenie czasu bywa także pomijanie niektórych posiłków. Badanie wykazało jednak różnice pokoleniowe w tym aspekcie. Przykładowo, milenialsi najczęściej pomijają lunch z powodu nadmiaru spotkań, z kolei pokolenie Z chce wcześniej skończyć pracę. Promocja zdrowych nawyków żywieniowych powinna opierać się więc zarówno na edukacji, jak również na optymalizacji czasu pracy osób znacznie obciążonych obowiązkami zawodowymi – dodaje Marcin Grabiwoda.

Restauracje pracownicze miejscem integracji

29 proc. pracowników fizycznych i 6 proc. pracowników umysłowych je posiłki w restauracji pracowniczej. Zainteresowanie tym udogodnieniem jest jednak większe w przypadku drugiej z wymienionych grup – co trzeci „biały kołnierzyk” oczekuje, że pracodawca zapewni mu dostęp do restauracji przy preferencyjnych cenach. Pożądanym przez niemal co trzeciego pracownika benefitem jest także dofinansowanie posiłków lub otrzymywanie karty lunchowej, a 36 proc. wszystkich badanych oczekuje dostępu do owoców i soków w miejscu pracy.

- Restauracje pracownicze stanowią doskonałe miejsce do rozwijania relacji między pracownikami. Aż 56 proc. respondentów uważa wspólny posiłek za dobrą okazję do poznania nowych osób, a wielu traktuje ten element dnia jako szansę na zacieśnienie więzi. Benefit ten może także ułatwić dostęp do bezmięsnej i zróżnicowanej diety, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co piąty kupujący posiłek zwraca także uwagę na jakość oraz zawartość warzyw i owoców, a stosowanie diety wegetariańskiej deklaruje 11 proc. badanych – mówi Marcin Grabiwoda.

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje