Sodexo ogłosiło, że wzmocni swoje zaangażowanie w poprawę dobrostanu brojlerów w Europie do 2026 roku.

Paryż, 12 czerwca, 2019 r. – Firma Sodexo, światowy lider usług poprawiających jakość życia, ogłosiła w dniu dzisiejszym, że w dodatku do powziętych już zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, wzmocni swoje zaangażowanie w poprawę dobrostanu brojlerów w Europie do 2026 roku.


Sodexo zobowiązuje się do osiągnięcia następujących standardów European Chicken Commitment do 2026 r. w odniesieniu do 100% mięsa drobiowego, które dostarcza w Europie.

1.    Stosowanie się do wszystkich praw i regulacji UE związanych z dobrostanem zwierząt niezależnie od kraju produkcji.

2.    Wprowadzenie maksymalnej gęstości hodowlanej wynoszącej 30 kg/m2 lub mniej. Przerzedzanie stad jest odradzane, lecz jeśli ma być praktykowane, musi być ograniczone do jednego przerzedzenia na stado.

3.    Stosowanie ras, które wykazują się lepszym poziomem dobrostanu, spełniających wymogi RSPCA Broiler Breed Welfare Assesment Protocol.

4.    Spełnienie poprawionych standardów środowiskowych, w tym: w odniesieniu do oświetlenia
i przestrzeni.

5.    Przyjęcie ogłuszania w kontrolowanej atmosferze z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej.

6.    Wykazywanie stosowania się do powyższych standardów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych audytach oraz coroczne publikowanie raportów potwierdzające postęp w dążeniu do spełniania powyższych wymagań.

Stanowisko Sodexo na temat dobrostanu zwierząt zawiera więcej szczegółów na temat zaangażowania firmy w tym obszarze.

Sodexo zaopatruje się w produkty żywnościowe pochodzące od zwierząt i, chociaż firma nie jest bezpośrednio zaangażowana w ich hodowlę, przeładunek, transport lub przetwarzanie, ponosi odpowiedzialność za zwierzęta w łańcuchu dostaw.

Sodexo uważa, że dobrostan zwierząt jest kluczowym elementem zrównoważonego łańcucha dostaw, obok bezpieczeństwa żywności, żywienia, dobrych praktyk środowiskowych, praw podstawowych pracowników i rentowności ekonomicznej. Firma Sodexo była członkiem-założycielem Globalnej Koalicji na rzecz Dobrostanu Zwierząt (GCAW), pierwszej na świecie inicjatywy przemysłu spożywczego, mającej na celu poprawę dobrostanu zwierząt na całym świecie. Poprawa dobrostanu brojlerów jest jednym z kluczowych priorytetów Koalicji.

 

Klienci wybierają Sodexo, ponieważ firma dba o żywność, którą gotuje, zasoby, z których korzysta, ludzi, których zatrudnia i społeczności, którym służy. To właśnie jest pozytywny wpływ Sodexo.

 

 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje