Firmie Sodexo przyznano certyfikat wskazujący na najwyższy standard zarządzania według normy ISO 55001:2014. To jedyny taki certyfikat w Polsce.

Audyt w zakładzie produkcyjnym P&G w Warszawie (Targówek), w którym Sodexo Polska świadczy usługi z zakresu Facility Management (kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości), wykazał najwyższy standard zarządzania według normy ISO 55001:2014.

Norma ISO 55001:2014 bazuje na brytyjskim standardzie BSI PASS 55, rozszerzając pojęcie zarządzania aktywami fizycznymi o zasoby niematerialne. W oparciu o międzynarodowe normy i wieloletnie doświadczenie firma Sodexo opracowała autorski system zarządzania zasobami (Asset Management System; AMS), który implementuje w zarządzanych technicznie przez siebie jednostkach na całym świecie – m.in. w Polsce. Warszawski zakład produkcyjny firmy P&G, w którym wdrożono rozwiązanie Sodexo, poddano zewnętrznemu audytowi realizowanemu przez BSI – światowego lidera w obszarze ewaluowania i certyfikowania systemów zarządzania.

Audyt, ewaluujący standard zarządzania obiektem według normy ISO 55001:2014, wykazał zero nieprawidłowości, co zdarza się jedynie w 30% audytowanych przez BSI jednostkach, a w Polsce stanowi jedyne tego typu osiągnięcie odnotowane przez BSI. 

– Certyfikat świadczący o najwyższym standardzie zarządzania obiektem naszego Klienta to dla nas ogromne osiągnięcie, a także urzeczywistnienie wartości dodanej, której dostarczanie jest naszą ambicją w odniesieniu do każdego elementu naszej oferty obsługi technicznej – mówi Marta Diop, Segment Director Corporate IFM Poland w Sodexo Polska.

– Warto w tym miejscu podkreślić, że sprostanie niełatwemu zadaniu, jakim było efektywne wdrożenie naszego AMS, nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy na linii Sodexo-zespół P&G. Jest więc to bezsprzecznie nasz wspólny sukces i dowód na wyjątkową synergię i partnerstwo między nami. Moje szczególne podziękowania kieruję do Jacka Garbatowskiego i całego zespołu z Targówka dodaje.

W ramach wdrożonego AMS w obiekcie opracowano politykę, strategię i plan zarządzania zasobami fizycznymi jednostki (w tym m.in. proces zarządzania operacjami technicznymi, procedurę likwidacji
i utylizacji zasobów, procedurę analiz awarii, proces zarządzania krytycznymi częściami zamiennymi), ale również skupiono się na niematerialnych aktywach (m.in. usprawnieniu komunikacji w zespole, procesie monitorowania wymagań prawnych, czy procesie zarządzania zmianą).

Sodexo Polska świadczy usługi na rzecz omawianego obiektu począwszy od stycznia 2015 r. Do bieżących obowiązków firmy w ramach kontraktu należy obsługa techniczna urządzeń i instalacji ogólnobudynkowych (tzw. Facility Maintenance) z uwzględnieniem infrastruktury doprowadzającej media do części produkcyjnej.

 

 

 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje