W maju b.r. Sodexo Polska i Danfoss zawarły umowę partnerską dotyczącą działań na rzecz dekarbonizacji. Nowy etap trwającego od 8 lat partnerstwa ma na celu promocję praktyk oraz rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej.

Inicjatywa stanowi kluczowy element długoterminowej strategii ESG obu firm, kładącej szczególny nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważony rozwój. Startem współpracy obydwu firm jest znajdująca się w Grodzisku Mazowieckim pierwsza na świecie neutralna klimatycznie  fabryka Danfoss w pełni zasilana z odnawialnych źródeł energii zarówno tych będących częścią instalacji HVAC bezpośrednio w fabryce, jak i energii posiadającej zielony certyfikat, która jest dostarczana z zewnątrz.

W ramach nowej umowy obydwie firmy deklarują podjęcie działań na rzecz popularyzacji efektywnych rozwiązań. Strony porozumienia będą dzielić się wiedzą z zakresu efektywności energetycznej nieruchomości oraz infrastruktury wspierającej. Propozycje działań dotyczyć będą doboru odpowiedniej technologii zarządzania i odzyskiwania energii, ponownego wykorzystania wody  oraz utrzymania ruchu instalacji budynkowych  O znaczeniu poprawy efektywności energetycznej nieruchomości świadczy to, że według Komisji Europejskiej budynki w Unii Europejskiej odpowiadają za blisko 40 proc. całkowitego zużycia energii i za 36% emisji gazów cieplarnianych.

– Cieszymy się, że nasze wieloletnie partnerstwo z Danfoss wchodzi na kolejny poziom. Wierzymy, że dzięki wymianie doświadczeń będziemy w stanie skutecznie promować działania na rzecz redukcji emisji powstałych w wyniku funkcjonowania nieruchomości komercyjnych. Jesteśmy przekonani, że projekt ten stanie się przykładem efektywnych działań prowadzących do ograniczania śladu węglowego budynków przemysłowych znajdujących się w Polsce – podkreśla  Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Przełom w polskim przemyśle

Danfoss Poland jest częścią globalnego koncernu zajmującego się produkcją energooszczędnych komponentów i rozwiązań technologicznych. Produkty te znajdują zastosowanie w m.in. chłodnictwie, rozwiązaniach z obszaru klimatyzacji, ogrzewnictwie czy w branży napędowej. Firma angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, czego przejawem jest zobowiązanie o osiągnięciu neutralności klimatycznej już w 2030 r. Przełomowym krokiem na tej drodze jest powstanie pierwszego neutralnego klimatycznie budynku fabrycznego Danfoss, który znajduje się na terenie kampusu firmy w Grodzisku Mazowieckim. 

Jednym z głównych zamierzeń projektantów i konstruktorów fabryki była minimalizacja strat energetycznych oraz efektywne wykorzystanie nadwyżek ciepła. Zagospodarowanie powstałej w wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych energii cieplnej pozwala efektywnie ogrzać hale oraz przygotować ciepłą wodę użytkową. Jednym z kluczowych elementów  grodziskiej inwestycji jest także  zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. Umożliwia on kontrolę instalacji technicznych, co z kolei wspiera efektywność energetyczną obiektu i ma korzystny wpływ na eksploatację budynku. Nie bez znaczenia jest także ponowne wykorzystanie wody używanej do procesów technologicznych.

- Dekarbonizacja przemysłu wymaga zintegrowanego podejścia, obejmującego zarówno technologię, regulacje, jak i zmiany w podejściu do zarządzania zasobami. Jest to wyzwanie, ale także szansa na innowacje, rozwój gospodarczy i ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń. Cieszymy się, że Sodexo będzie dzielić się wiedzą oraz najlepszymi praktykami w zakresie kompleksowego podejścia do dekarbonizacji obiektów przemysłowych, bazując na doświadczeniu Danfoss – mówi Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland. 

Sodexo wspiera dekarbonizację

Rozpoczęta w 2016 r. współpraca Sodexo Polska z Danfoss na początku obejmowała działania z zakresu sprzątania biur i powierzchni produkcyjnych, obsługi terenów zewnętrznych i prowadzenia restauracji pracowniczych w dwóch zakładach produkcyjnych. W kolejnych latach wachlarz usług ulegał zwiększeniu, m.in. o zarządzanie przestrzenią i infrastrukturą. Obecnie zespół Sodexo dba również o stan techniczny urządzeń znajdujących się w grodziskiej fabryce Danfoss. Eksperci prowadzą obsługę techniczną oraz zajmują się konserwacją w oparciu o zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. Rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej wspierają z kolei efektywność energetyczną zakładu poprzez m.in. odzyskiwanie ciepła powstałego w wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych, regulacji temperatury na terenie zakładu czy wytwarzania sprężonego powietrza.

Nowa fabryka w Grodzisku Mazowieckim jest w 100 proc. zasilana energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub mająca certyfikat zielonego pochodzenia, a 95 proc. wytwarzanego w procesie technologicznym ciepła odpadowego jest odzyskiwane i ponowne wykorzystywane do ogrzewania hali produkcyjnej  i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje