Sodexo jest jedną z 230 firm, które znalazły się w zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index 2019, jako firma szczególnie dbająca o przejrzystość w raportowaniu danych dotyczących płci i działająca na rzecz równouprawnienia kobiet.

Równowaga płci ma dla Grupy Sodexo znaczenie strategiczne. Odsetek kobiet w Komitecie Wykonawczym i Radzie Dyrektorów firmy (na poziomie globalnym) wynosi odpowiednio 37% i 54%. Wraz z wewnętrznym badaniem równowagi płci oraz prężnie działającymi zespołami zajmującymi się kwestiami płci we wszystkich jednostkach organizacji na całym świecie, proporcja ta stanowi dowód na szczególne zaangażowanie organizacji w temacie gender balance.  

Nasza ogólnoświatowa strategia w zakresie równowagi płci pozwala zapewnić kobietom i mężczyznom równe szanse rozwoju zawodowego w tworzonym przez nas miejscu pracy. Równouprawnienie płci jest siłą napędową i ma kluczowe znaczenie w budowaniu lepszego jutra dla naszych pracowników, klientów i konsumentów oraz społeczności, na rzecz których działamy – skomentowała Rohini Anand, Senior Vice President Corporate Responsibility and Global Chief Diversity Officer, Sodexo.

Załoga Sodexo w Polsce to w ponad 60% kobiety. Proporcja ta dotyczy także naszego lokalnego Zarządu. To potwierdzenie, że realnie wspieramy rozwój zawodowy kobiet – a co szczególnie inspirujące – także w zawodach technicznych, które stereotypowo są zdominowane przez mężczyzn. Dla nas najważniejsi są ludzie, stąd działania w zakresie tzw. różnorodności i integracji to nasza codzienność – coś, w co realnie wierzymy i co na własnej skórze odczuwamy, a nie wyłącznie korporacyjne obietnice – informuje Monika Bentkowska,  Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Sodexo Europa Centralna i Polska.

 

Globalna polityka Sodexo po raz kolejny zapewniła firmie miejsce w zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index.

– Miejsce Sodexo w indeksie GEI to dla jej pracowników, inwestorów i innych firm z branży ważne potwierdzenie, że prowadzone przez firmę działania na rzecz stworzenia prawdziwie otwartego miejsca pracy są przykładem godnym naśladowania – konkluduje Peter T. Grauer, Chairman of Bloomberg.


Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje