Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2021 – Sodexo Polska

Published on : 22-04-19
 • Sodexo Polska prezentuje swój Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok finansowy 2021.

  Mając za sobą blisko 30-letnią działalność w Polsce i renomę lidera kompleksowej obsługi nieruchomości i usług żywieniowych, Sodexo Polska prezentuje swój Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok finansowy 2021. W pierwszym polskim Raporcie CSR firma ukazuje szeroki katalog dobrych praktyk, uwzględniających interes społeczny, aspekty środowiskowe, jak i relacje z biznesowym otoczeniem. Zostały one uporządkowane według 9 zobowiązań zdefiniowanych przez Sodexo w Planie Lepsze Jutro 2025 (Better Tomorrow Plan 2025) – dokumencie, który przyporządkowuje cele Sodexo do Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ (SDGs) w 2015 r.

  Zobowiązania podjęte przez Sodexo Polska:

  • Poprawa jakości życia pracowników, dbanie o ich bezpieczeństwo;
  • Dbanie o różnorodność zespołów, budując kulturę włączającą, która wzbogaca strukturę społeczności;
  • Wspieranie kultury odpowiedzialności za środowisko wśród pracowników i w miejscach pracy;
  • Zapewnienie konsumentom możliwości wyboru opcji związanych ze zdrowym trybem życia;
  • Promocja lokalnego rozwoju oraz sprawiedliwe, włączające i zrównoważone praktyki biznesowe;
  • Pozyskiwanie zaopatrzenia w oparciu o odpowiedzialne praktyki i świadczenie usług, które umożliwiają zmniejszanie emisji CO2;
  • Działanie na rzecz świata wolnego od problemu głodu i niedożywienia;
  • Wspieranie różnorodności i włączania w dążeniu do zmian społecznych;
  • Promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów.

  Tak o premierowym Raporcie mówi Monika Bentkowska, Country President Sodexo Polska:

  Naszą misją jest poprawa jakości życia. Wierzymy, że każdy dzień robi różnicę. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nawet małe zmiany mogą mieć duży wpływ nie tylko na jednostki, ale także społeczeństwo i planetę. Działając w oparciu o globalne standardy i certyfikacje, mamy realny wpływ na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku – zarówno w odniesieniu do naszej działalności, jak i działalności naszych klientów.

  O tym, jak na co dzień budujemy Lepsze Jutro, można przeczyć w Raporcie Odpowiedzialności Biznesu Sodexo Polska już teraz.

  Zapraszamy do lektury!

  Pobierz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2021 – Sodexo Polska

  Otwórz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Sodexo Polska w przeglądarce

  Download the Corporate Social Responibility Report 2021 – Sodexo Poland