Ilustracja ukazująca damskie obuwie

Przez korporację w szpilkach

Published on : 20-03-08
 • W Sodexo Polska 60% załogi to kobiety. I tak, wiele z nich ma wykształcenie inżynieryjne, wiele z nich pracuje w zawodach technicznych, a każda z nich ma szansę na nieskrępowaną dynamiczną karierę w warunkach, które sprzyjają rozwojowi zawodowemu i osobistemu.

  Stereotypy a rzeczywistość

  Kobieta w technice? Być może dziwi to już mniej, ale wciąż powszechnie pokutuje przeświadczenie, że zawody techniczne to typowo „męska działka”. Równouprawnienie płci w biznesie? W tym temacie również świadomość społeczna jest większa niż kilka lat temu, ale jakże często zdarza się, że firmy nie wychodzą poza oportunistyczne używanie tego terminu, który nie ma szczególnego odzwierciedlenia w rzeczywistości? W Sodexo nie są nam obce oba te wątki i w obu przypadkach nie zasłaniamy się korporacyjnymi deklaracjami, a działamy w sposób konkretny, mierzalny i autentyczny.

  Gender balance – dla biznesu i dla ludzi

  Sodexo na świecie od lat aktywnie eksploruje tematykę workplace, badając zjawiska i zależności, które występują w załodze firmy w różnych krańcach świata. Okazuje się, że zespoły zróżnicowane według płci osiągają lepsze rezultaty od tych, w których dominuje jedna płeć. 23% wyższy zysk brutto generowany przez zespół, a także znacznie większe zaangażowanie (wyrażane w badaniach zaangażowania pracowników) i silniejsze poczucie identyfikacji z marką, to względy, które przemawiają za komponowaniem zespołów mieszanych.

   

   

   

   

  W Sodexo Polska 60% załogi to kobiety. I tak, wiele z nich ma wykształcenie inżynieryjne, wiele z nich pracuje w zawodach technicznych, a każda z nich ma szansę na nieskrępowaną dynamiczną karierę w warunkach, które sprzyjają rozwojowi zawodowemu i osobistemu.

   

  Działania lokalne

  Sodexo na bieżąco realizuje programy coachingowe, mentoringowe, szkoleniowe dla kobiet, które pobudzają ich przedsiębiorczość i dają szanse na realne zatrudnienie w firmie. Najnowszą inicjatywą jest program job-shadowingu o nazwie „SheWorks” umożliwiający młodym kobietom towarzyszenie inspirującym managerkom Sodexo w codziennych obowiązkach.

  Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracownic-matek, które, podobnie jak pozostali pracownicy, dysponują dużą swobodą w zakresie organizacji czasu swojej pracy. To pozwala na zachowanie wcale nie oczywistego w korporacji work-life balance, a także bardziej efektywną aktywizację zawodową np. po dłuższej nieobecności związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym.

   

  Ramy globalne

  Sodexo jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, a także jako jedna z trzech firm w Polsce sygnatariuszem Women’s Empowerment Principles –  zbioru 7 zasad działania na rzecz równouprawnienia kobiet w miejscu pracy, biznesie i społeczeństwie wg ONZ. Ponadto od lat firma, jako jedna z około 200 na świecie, jest uwzględniana w raporcie agencji Bloomberg – Bloomberg Gender-Equality Index, który wyróżnia przedsiębiorstwa szczególnie oddane sprawie równouprawnienia płci.

  Powyższe afiliacje nie tylko weryfikują nasze globalne wartości i zasady działania, ale również nadają realizowanym przez nas lokalnie działaniom określone ramy. Na pewno jednak nie stanowią wizerunkowych szumnych obietnic, za którymi nie idą konkrety. Jesteśmy z tego powodu szczególnie dumni, a klimat naszej firmy, jak i współdzielone przez nas wartości pozwoliłby nam realizować rozliczne wartościowe inicjatywy w zakresie D&I nawet niezależnie od globalnych deklaracji.

   

  Kultura oparta na przywiązaniu i prawdziwa równość

  Sodexo w Polsce to firma, w której pracują przedstawiciele pokoleń X, Y i Z. Spełnienie ich oczekiwań w obszarze workplace jest niełatwym zadaniem, ale okazuje się, że współodczuwanie niezgody na nierówność , a także chęć odczuwania przywiązania do miejsca pracy – to czynniki, które łączą wszystkich tych ludzi.

  Liczby i deklaracje to dziś za mało. Organizacje potrzebują transformacji kulturowej, w tym dokonania analizy co stoi na przeszkodzie w pełnym rozwoju pracowników. A są to m.in.: uprzedzenia, dyskryminacja i podwójne standardy. Nie jest to proces krótki i łatwy, ale warto to wyzwanie podjąć, jeśli zależy nam na tworzeniu miejsca pracy XXI wieku.

   

   

   

  ***

   

  O autorze

   

  Agnieszka Szatkowska
  Head Of Service Operations Central Europe

  Agnieszka ukończyła ochronę środowiska na Politechnice Warszawskiej.

  Dołączyła do Sodexo w 2008 roku, gdzie głównym obszarem jej działalności przez lata pozostawało BHP. W 2015 objęła stanowisko Head of HSE w regionie CEE, gdzie kierowała i znacząco przyczyniła się do rozwoju obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

  W 2017 roku Agnieszka objęła dodatkowo rolę Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności w zespole Global Health and Safety, gdzie była odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakresie polityki, strategii i standardów w Sodexo na całym świecie. Zdobyła również doświadczenie w Dziale Zakupów, w obszarze Hard FM, a w przeszłości była odpowiedzialna za Better Tomorrow Plan – długofalową inicjatywę Sodexo mającą ścisły związek ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Brała aktywny udział w programach mentoringowych firmy, pobudzając przedsiębiorczość kobiet zainteresowanych pracą w zawodach technicznych lub też po prostu karierą w dużej korporacji.