Ręka układająca puzzle

IFM jako klucz do optymalizacji kosztów w zakładzie produkcyjnym

Published on : 21-11-24
 • Pytanie, czy w post-covidowym świecie, możliwa jest dalsza optymalizacja wydatków w oparciu o standardowe podejście zakupowe, wydaje się być kluczowe w kontekście zarządzania zasobami. Skala wyzwania rośnie w przypadku zakładów produkcyjnych o wysokiej wartości aktywów. Wsłuchanie się w potrzeby globalnych klientów pozwoliło nam zdefiniować perspektywę współpracy, będącą odpowiedzią na to wyzwanie.

  Zaufanie i długofalowe relacje jako podstawa sukcesu

  Odpowiednio zbilansowany budżet i proces produkcyjny przebiegający bez zakłóceń wydaje się być idealnym scenariuszem w przypadku funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Czy osiągnięcie lub przynajmniej zbliżenie się do perfekcji w działaniu fabryki jest możliwe? W zdefiniowaniu rozwiązań, które doprowadzą do maksymalnej efektywności kosztowej pomóc może zaufany partner, z szerokim globalnym portfolio. Długofalowe relacje z firmą IFM (Integrated Facility Management) pozwalają na opracowanie dedykowanego rozwiązania, dostosowanego do bieżących potrzeb zakładu. Rozwiązania wydajne kosztowo jeszcze 2 lata temu, obecnie mogą nie gwarantować wystarczającej elastyczności przy dynamicznie zmieniającej się wartości produkcji, dlatego tak istotne jest bieżące planowanie procesów w tym zakresie. Jak najlepiej to robić?

  Współpraca oparta o szeroki zakres usług serwisowych pozwala na ugruntowanie relacji i poznanie procesów, w oparciu o które pracuje zakład. Zaufanie do drugiej strony jest niezbędne dla transparentnego przekazu informacji. Otwarta rozmowa o problemach organizacyjnych lub budżetowych pozwala na wspólną analizę problemu i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Optymalizacja kosztów oparta o redukcję prowadzi do szeregu zagrożeń jakościowych lub związanych z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co dla zakładu oznaczać może kolejne straty. Dostosowanie usług do harmonogramu pracy i obciążenia fabryki staje się kluczem do pozyskiwania oszczędności. Źródłem tych oszczędności jest z kolei najcenniejszy surowiec obecnych czasów: informacja.

  Znajomość obiektu i spójność w działaniu

  Pracownicy obsługujący obiekt powinni mieć pełną wiedzę o jego funkcjonowaniu – to oni pozyskują bieżące dane, pozwalając zbudować efektywny plan zarządzania zasobami. W przypadku dużych zakładów produkcyjnych, personel zajmujący się obszarem FM powinien  dysponować odpowiednim zapleczem i przygotowaniem. Rozwiązując problemy jedynie w sposób reaktywny, można spodziewać się ograniczenia pojedynczych wydatków. Nieznana jakość, brak analizy zdarzenia i utrata informacji zwrotnej spowodują efekt powielania kosztu, a finalnie również przyspieszenia wydatku kapitałowego. Kompleksowe ujęcie zagadnienia pozwala na uzyskanie pełnego obrazu przyszłego wydatku. Planowanie oparte o doświadczenie umożliwia wdrożenia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta i systematyczne obniżanie kosztów. Pakiet zróżnicowanych, sprawdzonych usług, dostarczony przez zaufanego dostawcę IFM to ważny element długofalowej polityki zrównoważonego rozwoju.

  Środki trwałe – przykład optymalizacji przy współpracy partnerskiej

  Know-how, standaryzacja, płynny obieg dokumentacji technicznej i specjalistyczne narzędzia, to podstawa działalności wyspecjalizowanego partnera IFM. Wymienione elementy pomagają uniknąć wspomnianych ryzyk. Nieefektywne zarządzanie środkami trwałymi to ryzyko ciche, lecz niosące ze sobą ogromne koszty. Gdy środki trwałe zakończą przedwcześnie swój cykl życia, przyjęty budżet capex (ang. capital expenditure) może okazać się niewystarczający. Niewłaściwe zarządzanie aktywami generuje wydatki na naprawy, prowadzi również do nieefektywnej konsumpcji mediów, przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej.

  Partner, odpowiedzialny za nadzór nad obszarem technicznym, zarządza środkami trwałymi w sposób systemowy i planowy. Właściwa eksploatacja, połączona z monitorowaniem stanu obciążenia i zużycia elementów urządzeń i instalacji oraz sprawnym serwisem prewencyjnym i korektywnym, pozwala na bezpieczną realizację budżetu oraz bardziej efektywne planowanie kolejnego.

  Ciągłość biznesu

  Naturalną konsekwencją udanego partnerstwa jest zagwarantowanie Klientowi dobrego przygotowania do nieprzewidzianych sytuacji. Plan ciągłości biznesu (BCP – Business Continuity Planning) to filar odpowiedzialnie świadczonej usługi IFM.

  Skutecznie zbudowany i regularnie testowany plan pozwala na sprawne przywrócenie obiektu do pracy. Jest to istotny element współpracy z zakładem produkcyjnym, a bezpośrednio - z służbami utrzymania ruchu. Każda minuta nieplanowanego przestoju to straty. W tym aspekcie kluczowa jest rola partnera rozumiejącego wymogi nowoczesnej produkcji.

  Powstanie skutecznego planu, to złożony proces, wymagający eksperckiej wiedzy Uwzględnia specyfikę obiektu (rodzaj produkcji), jego usytuowanie, wyposażenie, zabezpieczenia, dotychczasową historię, ale również zdarzenia zupełnie losowe. Plan ciągłości biznesu nie jest dokumentem, a żywym procesem, elementem obowiązkowego treningu załogi. BCP będzie skuteczne tylko w przypadku ciągłego doskonalenia i systematycznej aktualizacji.

  Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

  Przedsiębiorstwa produkcyjne w dużej mierze przyczyniają się do kształtowania kwestii społecznej odpowiedzialności, ochrony środowiska i działania w duchu zrównoważonego rozwoju. Proponowanie i wdrażanie „zielonych rozwiązań” to jeden z ważnych aspektów współpracy na linii parter IFM – zakład produkcyjny.

  Świadomy wybór partnera dla kompleksowej usługi IFM zagwarantuje utrzymanie standardu usług zgodnego z obowiązującymi trendami, przepisami prawa oraz oczekiwaniami ze strony otoczenia biznesowego. Nie należy zapominać także o  bezpieczeństwie –  pracowników, klientów, konsumentów. Opisane mocne strony IFM pozwalają prognozować zwiększone zainteresowanie zintegrowanym modelem usług. W naszej działalności  udowadniamy, że zaufanie i długotrwałe relacje z klientem, przy kompleksowej obsłudze, przynoszą wielowymiarowe korzyści.


  O autorze

  Leszek Zalewski
  Regional Operations Director, Sodexo Polska

  Licencjonowany Property Manager, absolwent Politechniki Warszawskiej. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i obsługi nieruchomości.

  Od ponad 10 lat związany z Sodexo Polska, gdzie obecnie odpowiada za nadzór operacyjny nad kompleksowymi usługami Integrated Facility Management (IFM) w kontraktach globalnych. W zarządzanym przez niego portfolio znajdują się duże zakłady produkcyjne m.in. z sektorów: FMCG, farmaceutycznego czy technologicznego. Zaangażowany we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają mierzalne i konkretne oszczędności w zarządzanej nieruchomości. Wcześniej, również w Sodexo Polska, wdrażał nowatorską usługę Service Command Center 24/7. Był także odpowiedzialny za nadzór operacyjny usług mobilnych dla ponad 1000 oddziałów w całym kraju, zarządzając szerokim portfolio klientów z sektora bankowego, farmaceutycznego czy hotelarskiego.