Transformacja miejsca pracy – przestrzeń biurowa w nowej odsłonie

Transformacja miejsca pracy – przestrzeń biurowa w nowej odsłonie
Transformacja miejsca pracy – przestrzeń biurowa w nowej odsłonie

Jeszcze przed pandemią wiele mówiło się o ewolucji koncepcji miejsca pracy. W okresie zdominowanym przez COVID-19 rozumienie tego pojęcia zmieniło się o 180 stopni. Dzisiaj – funkcjonując w jeszcze w innych realiach, nadal weryfikujemy czym miejsce pracy jest obecnie i czym może się stać jutro. W jaki sposób powinna wyglądać bezpieczna, komfortowa przestrzeń biurowa i czy istnieje na to jedna recepta?

Miejsce pracy „po nowemu”

Niezmiennie wsłuchujemy się w głos – nie tylko naszych pracowników, ale i zespołów naszych klientów i ich samych, redefiniujemy pracowniczą rzeczywistość. Ta ciągła dynamika ewolucji miejsca pracy sprawia, że nasza firma rozwija się razem z nią. Udoskonalamy swoje podejście i chcemy proponować Klientom oraz ich zespołom przestrzeń będącą  stacjonarno-wirtualnym miejscem pracy, które jest elastyczne, pobudza produktywność, zapewnia pozytywne doświadczenia i pozwala organizacji na optymalizację kosztów.  Przygotowujemy się do wdrożenia nowej propozycji dotyczącej workplace management, która jest ściśle związana z aktualnymi realiami, trendami, ale i znajomością potrzeb pracowników. Jak będzie wyglądać miejsce pracy przyszłości? Przyjrzyjmy się najważniejszym trendom.

Bardziej elastyczne modele pracy

Aktualnie przedsiębiorstwa otwarte są na hybrydowy model pracy. Szacuje się, że w najbliższym czasie ponad ¾ pracowników będzie miało możliwość pełnienia swoich obowiązków w taki sposób*. Pracodawcy coraz częściej rozważają całkowitą reorganizację swojego miejsca pracy – chociażby zmniejszenie wynajmowanych powierzchni, czy przebudowanie przestrzeni biurowych. Integracja wirtualnych i stacjonarnych miejsc pracy jest wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, aby zapewnić efektywną współpracę i wysoką produktywność zespołów. Odbywa się to na płaszczyźnie organizacji miejsca pracy, jak również w aspekcie HR-owym (zarządzanie zmianą, budowanie zaangażowania) oraz technologicznym (m.in. konieczność restrukturyzacji, modernizacji technologii, nowoczesne rozwiązania IT).

Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów

Sposób, w jaki firma dostosowała się do „nowej rzeczywistości”, nadąża za trendami i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kolejnych pokoleń pracowników to istotny element skutecznego przyciągania, angażowania i zatrzymywania talentów w organizacji. Warto wiedzieć, jak kreować włączającą kulturę organizacyjną, strategicznie, holistycznie budować poczucie przynależności, dostarczać pozytywnych doświadczeń, by w krótkiej i długiej perspektywie odnotowywać lepsze wyniki i wyższy wskaźnik zaangażowania pracowników.

Konieczność optymalizacji kosztów

Wiele wskazuje na to, że z uwagi na zmiany podatkowe i inflację, pracodawców czekają korekty wynagrodzeń**. Z drugiej strony wielu organizacjom po okresie pandemii bliskie jest dążenie do obniżania kosztów i eliminacji zbędnych wydatków. Kluczowe staje się identyfikowanie pól do realnej optymalizacji kosztów – lepszego zarządzania zasobami (m.in. efektywnego wykorzystania przestrzeni biurowych, energii, infrastruktury), minimalizowania ryzyk (tu: m.in. działania prewencyjne, Plany Ciągłości Biznesu), zwiększania elastyczności, umiejętności szybkiego zarządzania zmianą(np. w obliczu kryzysów gospodarczych i zmian prawnych).

Wellbeing

Zorientowanie pracowników na kwestię samopoczucia i bezpieczeństwa, większa dbałość o zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan, przywiązanie do idei work-life balance, jak również poczucie większej odpowiedzialności za losy planety, to trendy, które stały się jeszcze bardziej zauważalne w ostatnich miesiącach. Polityka zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, modele pracy, strategie HR zorientowane na kontekst  funkcjonowania pojedynczego pracownika – te obszary przenikają się i powinny być uwzględnione przy tworzeniu przyjaznego miejsca pracy.

Jak zapewnić swojemu miejscu pracy nową energię?

W Sodexo zaczynamy od dogłębnej analizy miejsca pracy – dostępnej przestrzeni, infrastruktury,  sposobu pracy zespołów, ich potrzeb i preferencji. Następnie tworzymy dostosowane indywidualnie projekty, które zapewniają najlepsze doświadczenia dla pracowników i maksymalizują funkcjonalność przestrzeni. Podobnie, jak w świadczonych przez nas usługach żywieniowych czy w ramach kompleksowej obsługi nieruchomości, w  naszej nowej propozycji dążymy do projektowania rozwiązań „szytych na miarę” – dopasowanych do konkretnych klientów i ich obiektów, pozwalających na możliwie synergiczną współpracę i najpełniejsze wykorzystanie potencjału naszego know-how.

* Nowy raport Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Styczeń 2022 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP (manpowergroup.pl)

**Sytuacja pracowników i pracodawców w 2022 roku - 6 trendów - Infor.pl

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje