Główne obszary

Pracownik sodexo pracujący przy komputerze

Usługi finansowe: w poszukiwaniu równowagi

Firmy świadczące usługi finansowe są ściśle regulowane. Jak znaleźć wspólny mianownik dla wymogów compliance a elastycznym środowiskiem pracy? Pomyśl o usłudze, która pozwoli Ci zminimalizować ryzyko i lepiej reagować na zmiany. Poprawi jakość życia Twoich pracowników. By to osiągnąć, należy ponownie przemyśleć i przearanżować miejsce pracy.

Pracownicy wykonujący pracę w grupie

Produkty FMCG: być pracodawcą z wyboru

Firmy wytwarzające produkty konsumpcyjne stoją przed wyzwaniem pozyskania najlepszych talentów z rynku pracy. Jaki mamy na to sposób? Trzeba zrozumieć, co motywuje milenialsów i pokolenie „Z”, a także budować nowoczesne, zaangażowane społecznie środowisko pracy.

Pracownik posługujący się najnowszą technologią

Technologie: krok w krok z innowacjami

Firmy z branży technologicznej są kształtowane przez ludzi digitalu. Pokolenie „Z” i milenialsi oczekują, że technologia będzie definiować charakter ich pracy. Sodexo korzysta z nowoczesnych technologii i innowacji, by swymi usługami realnie poprawiać jakość życia.

Młody barista za kontuarem

Usługi profesjonalne: przyciąganie i inspirowanie profesjonalistów

Istnieje duży popyt na wysokiej klasy profesjonalistów. Pomagamy pracodawcom zatrzymać ich w firmie – inspirować i motywować – słowem: poprawiać ich jakość życia. Tworzymy miejsca pracy, które spełniają ich emocjonalne potrzeby, w których używana technologia pozwala na bezproblemowe zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Naukowcy oglądający materiał pod mikroskopem

Branża farmaceutyczna i life science: recepta na sukces

Branża farmaceutyczna jest poddawana wielu naciskom, a koszty rozwoju wciąż rosną. Czynności administracyjne pochłaniają coraz więcej czasu naukowców. Przyszła pora, by zrealizować receptę na sukces – stworzyć innowacyjne laboratorium przyszłości, gdzie naukowcy koncentrują się na badaniach, a wymiana wiedzy i doświadczeń przebiega bezproblemowo.

Rozmowa biznesowa

Media i komunikacja: wybieganie ponad oczekiwania pracownika

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż po prostu wynagrodzenie. Chcą pracować dla firm, które są społecznie odpowiedzialne. Nasze rozwiązania pomagają stworzyć kreatywne i innowacyjne miejsca pracy, gdzie pracownicy mają czynny udział w zmienianiu świata na lepsze.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje