Zgodnie z wymogami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od Antal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest SODEXO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 137. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt z Grupowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dpo.group@sodexo.com. W sprawach lokalnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności realizacji praw można kontaktować się również wykorzystując adres e-mail: privacy.onsite.pl@sodexo.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapisaniem się Pana/Pani na listę subskrypcyjną do otrzymywania materiałów eksperckich oraz zaproszeń na wydarzenia eksperckie.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę.
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody lub do 2 lat od momentu ostatniego skutecznego kontaktu z Panem/Panią (otwarcia ostatniego newslettera).

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu następującym odbiorcom:


Mają Państwo prawo:

 

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje