Segregacja odpadów

Październik pod znakiem właściwego gospodarowania odpadami

Published on : 22-10-05
 • Do zobowiązań Sodexo w zakresie wpływu na środowisko należy zmniejszanie śladu węglowego i zrównoważone korzystanie z zasobów.

  Aby to zobowiązanie realizować, skupiamy się m.in. na kwestiach związanych z zasadami gospodarowania odpadami w nieruchomościach komercyjnych.

   

  Gospodarka odpadami w obiektach biznesowych

  Gospodarka odpadami w nieruchomościach takich jak biurowce, fabryki czy centra logistyczne polega głównie na segregacji odpadów komunalnych. Jej istotnym elementem jest również przekazywanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, do właściwych firm. Kompleksowe zarządzanie odpadami warto zlecić partnerowi facility management, który dysponuje kompleksową ekspertyzą w tym temacie.

  Właściwa gospodarka odpadami i segregacja na wyznaczone frakcje umożliwia powrót odpadów do obiegu w postaci surowca. Dlatego tak istotne jest właściwe zarządzanie odpadami, które wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego w nieruchomości.

  W całym tym procesie bardzo ważną rolę odgrywa system BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Jest to zintegrowany system teleinformatyczny, w skład którego wchodzą moduły: rejestracji KPO (kart przekazania odpadu), ewidencji tych kart oraz sprawozdawczości. Jego wprowadzenie (w 2018 r.) przyniosło użytkownikom wiele korzyści , np. lepszą gospodarkę kartami przekazania odpadu poprzez umieszczenie ich dla całej firmy w jednym miejscu, przyspieszenie procesu ewidencji tych kart oraz sprawozdawczości (istnieje dostęp do wszystkich archiwalnych kart przekazania odpadów i sprawozdań).

  Gospodarka odpadami w Sodexo

  Poza standardowymi odpadami komunalnymi, dzielonymi na frakcje, w Sodexo najczęściej odbieranymi odpadami  są:

  •    zużyty olej,
  •    zużyte filtry z central wentylacyjnych,
  •    odpady budowlane,
  •    elektrośmieci.

  Odpady niebezpieczne są przekazywane specjalistycznym firmom zewnętrznym w niewielkim stopniu. W tym roku kalendarzowym najczęściej przekazywaliśmy odpady niebezpieczne o kodzie 16 02 13* czyli np. świetlówki, ekrany, monitory. 

  Bardzo ważnym elementem skutecznego planowania odbioru odpadu przez firmę zewnętrzną jest dostęp do wszystkich danych niezbędnych do wystawienia KPO w systemie BDO, m.in. nazwy firmy transportującej odpad, nazwy firmy przejmującej odpad czy kodu odpadu. Kluczowe jest również właściwe spakowanie odpadu, który będzie odbierany.

  Przestrzeń do przechowywania odpadów oraz oznakowanie

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania oraz oznakowania odpadów.

  Obowiązek właściwego przechowywania oraz etykietowania spoczywa na wytwórcy odpadów magazynującym odpady na terenie własnego przedsiębiorstwa.

  Tu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  •    Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w wyznaczonych sektorach w sposób selektywny i w odpowiednich pojemnikach (np. odpady mogące powodować wyciek do gleby lub wód powinny być szczelne lub składowane w miejscu o nieprzepuszczalnym podłożu).

  •    Magazynowanie odpadów niebezpiecznych prowadzi się w wydzielonej i oznakowanej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.

  •    W przypadku odpadów niebezpiecznych, etykiety należy umieszczać w widocznym miejscu na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków o pojemności powyżej 5 litrów. Etykieta powinna zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie, m.in. kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, a także datę rozpoczęcia ich magazynowania.

  •    Etykiety powinny być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.

  Podsumowując, warto pamiętać, że organizacje są coraz częściej rozliczane z tego, jakie odpady generują i w jaki sposób nimi zarządzają. Bazując na globalnym i lokalnym doświadczeniu, pomagamy naszym klientom zarządzać odpadami w ekologiczny, zrównoważony sposób.