Jak innowacyjność buduje markę pracodawcy?

Jak innowacyjność buduje markę pracodawcy?
Jak innowacyjność buduje markę pracodawcy?

Niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku sprawia, że pracodawcy muszą wyróżniać się czymś więcej niż tylko ofertą finansową. Kandydaci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na warunki indywidualne, ale także na reputację firmy oraz konkretne szanse rozwoju. Jednym z aspektów, na który szczególny nacisk kładzie współczesny, wysoko wykwalifikowany pracownik, jest to, czy firma wspiera innowacyjność.
Co to znaczy i jak wpływa na markę pracodawcy? Sprawdźmy!

Na czym polega innowacyjność firm w 2023 roku?

Innowacje wdrażane w polskich firmach przybierają różną postać – to już nie tylko innowacje produktowe.. Coraz częściej firmy decydują się na inwestowanie w rozwój technologii oraz badania mające na celu wdrożenie innowacji w szeroko pojętym sposobie funkcjonowania firmy. Mogą one dotyczyć procesów projektowania czy wytwarzania, ale też obszarów związanych z zarządzaniem firmą. Innowacje te mogą przejawiać się na wiele sposobów – od rozwijania technologii usprawniających codzienną pracę, przez ulepszanie procesów, wdrażanie uproszczonych modeli decyzyjnych, wprowadzanie zwinnych metodyk pracy także poza działem IT, po zapewnianie innowacyjnych udogodnień dla pracowników w miejscu pracy czy wprowadzanie nowatorskich, demokratycznych modeli pracy i zarządzania.

Jak wynika z badania Innowacyjne środowisko pracy, przeprowadzonego przez Antal i Sodexo, w Polsce 30% pracodawców wspiera innowacyjność poprzez inwestycje we wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Tyle samo firm inwestuje w automatyzację prostych procesów oraz w technologie ułatwiające komunikację. Nieco mniej niż ¼ przedsiębiorców wspiera współpracę na odległość oraz nagradza innowacyjne pomysły pracowników.

Czy to dużo? I tak, i nie. Z jednej strony może cieszyć świadomość, że już niemal ⅓ firm uznała, że innowacyjność to nieunikniona droga, aby budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku i poczyniła odpowiednie kroki, by iść w tym kierunku. Z drugiej strony liczby te wypadają blado w porównaniu z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata, takimi jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone, a w Unii Europejskiej Szwecja czy Niemcy. Można zatem stwierdzić, że na polskim rynku oraz w rodzimych firmach nadal drzemie mnóstwo innowacyjnego potencjału, który czeka na uwolnienie.

Pracodawcy mają duży wpływ na poziom szczęścia i motywacji swoich zespołów. Jeśli zapewnimy pracownikom komfort, warunki pracy dostosowane do różnych potrzeb i zadań, będziemy podsycać ciekawość i pragnienie dalszego kształcenia i rozwijania kompetencji [...] to możemy być pewni, że nasi pracownicy będą bardziej zaangażowani i osiągną sukcesy dla siebie i organizacji
— podkreśla Marta Stańczak, CEO Corporate Segment w Sodexo Polska.

Innowacyjność a marka pracodawcy

Co warte podkreślenia, innowacyjność jest istotna nie tylko w kontekście rywalizacji o klientów, ale także nabiera na znaczeniu w walce o pracowników. Kandydaci bowiem coraz zwracają uwagę na ten aspekt przy wyborze przyszłego pracodawcy. Aż 70% badanych wskazało, że innowacyjność organizacji jest ważna lub bardzo ważna przy wyborze pracodawcy. Szczególnie duży odsetek zainteresowanych innowacyjnością potencjalnego pracodawcy występuje wśród wyższej kadry managerskiej – aż 84% ankietowanych pracujących na wysokich stanowiskach akcentuje wagę innowacyjności. 

Co ciekawe, 38% pracowników określa obecne miejsce pracy jako innowacyjne, ale tylko 8% zaznaczyło opcję “zdecydowanie tak”. 

To, jak bardzo pracownicy cenią innowacyjność firmy, nie zależy od płci (wśród badanych osób na wagę innowacji wskazało 69% kobiet i 73% mężczyzn) – różnicę widać jednak na przykładzie osób pracujących w różnych branżach. Największy odsetek kandydatów zainteresowanych innowacyjnością odnotowano wśród marketingowców (78%), przedstawicieli branży inżynieryjnej (77%), HR (71%) czy IT (70%). 

Podsumowanie

Podejmowanie realnych działań w zakresie innowacji zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. I nie chodzi już tylko o walkę o klientów, ale także talenty. To właśnie te firmy, które stawiają na nowoczesne technologie i nowoczesne podejście do pracowników, mają największe szanse na pozyskanie do swoich zespołów wysoko wykwalifikowanych, wartościowych pracowników, którzy będą chcieli współtworzyć firmę przez długie lata.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje