Wdrażanie innowacji w firmie – konieczność, która niesie realne korzyści

Wdrażanie innowacji w firmie – konieczność, która niesie realne korzyści
Wdrażanie innowacji w firmie – konieczność, która niesie realne korzyści

Wdrażanie innowacji w firmie – konieczność, która niesie realne korzyści

Implementacja rozwiązań innowacyjnych w firmach to bardzo obszerny temat, o którym mówi się w ostatnich latach coraz więcej. Nie bez powodu – innowacje to narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorstw i jeden ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej.
Jak w Polsce inwestuje się w innowacje? Na czym polega i co oferuje innowacyjne środowisko pracy?
A wreszcie jakie korzyści płyną z wdrażania innowacji w firmie? Odpowiadamy!

Jak inwestuje się w innowacje w Polsce?

To jasne, że bez inwestycji nie ma innowacji. Nie wystarczą jednak środki finansowe, by przedsiębiorstwo stało się innowacyjne, a przez to bardziej konkurencyjne. Potrzebne jest kompleksowe wsparcie dla innowacyjności, które przyniesie realne zmiany w funkcjonowaniu firmy.
W badaniu Antal oraz Sodexo "Innowacyjne środowisko pracy" udział wzięli przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali, w jaki sposób ich firmy wspierają innowacyjność. Jak prezentują się wyniki?

Aż 30% przedsiębiorców deklaruje inwestowanie we wdrożenia innowacyjnych rozwiązań oraz w automatyzację prostych procesów. To właśnie automatyzacja pozwala na skrócenie czasu wymaganego do realizacji procesów oraz na przekierowanie potrzebnych zasobów ludzkich w inne miejsca.

Niewiele mniej, bo 29% badanych podkreśla, że inwestuje w technologie ułatwiające komunikację. Zdalny i hybrydowy model pracy wciąż są popularne, co motywuje przedsiębiorców do usprawnienia komunikacji wewnątrz swoich organizacji. Idąc dalej tym samym tropem, niemal ¼ firm oferuje swoim pracownikom rozwiązania, które wspierają współpracę na odległość.

23% pracodawców nagradza innowacyjne pomysły oraz innowacyjne metody rozwiązywania problemów. Pośród badanych przedsiębiorców nie zabrakło także tych, którzy inwestują w nowoczesne biura – 15% ankietowanych wskazało, że sporo uwagi poświęcają stworzeniu komfortowej przestrzeni do pracy dla swoich pracowników. Takie podejście zgadza się z opinią ekspertów:

Choć pandemia wiele zmieniła w naszym sposobie pracy, [...] czynnikiem, o którym nie można zapominać jest nowoczesne, zdrowe miejsce pracy. [...] Nadal potrzebujemy biur – nowoczesnych, przyjaznych przestrzeni zaprojektowanych z myślą o rodzaju aktywności wykonywanych przez pracowników i o ich potrzebach – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektorka zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Jak wspieramy innowacyjność pracowników?

Poczucie, że jest się wspieranym przez pracodawcę, może uwolnić pokłady innowacyjności u wielu pracowników. Tak też wynika z badania, w którym zapytano pracowników, co sprzyja kreowaniu nowych pomysłów oraz innowacyjności. W odpowiedzi padały przede wszystkim: burze mózgów (40%), możliwość pracy zdalnej (34%) oraz dostęp do wysokiej jakości sprzętu i technologii w miejscu pracy (30%).

Nieco mniejszy odsetek badanych dostrzega znaczenie szkoleń (20%) oraz work-life balance (15%). 14% ankietowanych przyznaje, że kreatywność wyzwala w nich możliwość nawiązywania nieformalnych interakcji na terenie biura. Co ciekawe, dokładnie tak samo liczna grupa uważa wręcz przeciwnie – jej zdaniem nowe pomysły wspomaga najlepiej biurowa przestrzeń do pracy w skupieniu.

Z tych wszystkich danych wypływa istotny wniosek: aby efektywnie wspierać innowacyjność wśród członków zespołu, należy przyjąć podejście indywidualne – potrzeby pracowników są tak różne, jak różni są ludzie. Naturalnie wsłuchanie się w głos pracowników i uwzględnienie ich potrzeb sprawi, że w pracy będą po prostu czuć się lepiej, a co za tym idzie – także lepiej pracować:

Dobre samopoczucie przekłada się na wydajność, większą motywację do działania i satysfakcję z osiąganych wyników, co napędza kreatywność – uważa Paulina Pandya-Kraj, Office Manager w Stonex.

Innowacyjność w natarciu

Choć niewątpliwie w kwestii innowacyjności można jeszcze wiele poprawić, w Polsce coraz wyraźniej widoczny jest trend, zgodnie z którym nie tylko mówi się o innowacyjności, ale wprowadza się ją w życie. To dobry znak – mówi o tym Marcin Berger, wiceprezes BPH:
Badania Antal potwierdzają, iż w Polsce uczestniczymy w światowym trendzie. I to cieszy. Ponad połowa respondentów mówi, iż ma przyzwolenie na błędy w pracy [...]. Z drugiej strony ok. ¼ osób nie ma poczucia, że obdarzono je odpowiednim poziomem zaufania.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje