Zobowiązanie do wycofania plastiku w 5 kategoriach produktów ze wszystkich jednostek Sodexo w Europie do 1 marca 2021 r. to kamień milowy w zakresie priorytetowego traktowania alternatyw dla tworzyw sztucznych. Zakres decyzji firmy wyprzedza obowiązek wynikający z prawodawstwa europejskiego.

Sodexo wycofuje plastikowe artykuły jednorazowego użytku, zastępując je wyłącznie drewnianymi, papierowymi, kartonowymi bądź wykonanymi z włókien słomkami, talerzami, sztućcami czy mieszadełkami. Tym samym, Sodexo stało się największym podmiotem z branży cateringowej w Europie, który podjął takie zobowiązanie. Firma wyprzedza obowiązek prawny, który zostanie nałożony przez dyrektywę Unii Europejskiej ws. jednorazowych tworzyw sztucznych, wchodzącą w życie 1 lipca tego roku.

 

W Polsce Sodexo wycofało plastikowe artykuły jednorazowego użytku z ponad 40 restauracji. W pierwszej kolejności z użycia wycofanych zostało 5 kategorii produktów: plastikowe sztućce, talerze, mieszadełka, słomki i torby. W kolejnym etapie firma planuje zrezygnować z opakowań styropianowych i PLA na rzecz produktów wykonanych w 100% z papieru lub pulpy trzcinowej.

 

Monika Bentkowska, Country President Sodexo Polska mówi: 

“Obsługując ponad 100 milionów konsumentów na całym świecie, mamy świadomość roli, jaką odgrywamy w globalnych staraniach na rzecz ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych w życiu codziennym. W ofertach dla klientów, jak i w całej naszej działalności, stosujemy podejście oparte na gospodarce zrównoważonej, dbając o to, aby wszystkie  odpady mogły być ponownie wykorzystane, dzięki czemu nic się nie marnuje. Losy planety, jak i dostęp do zasobów naturalnych nie są nam obojętne, dlatego z myślą o przyszłych pokoleniach, konsekwentnie realizujemy przyjętą przez naszą firmę politykę zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie użycia plastiku jest jednym z bardzo istotnych elementów tej strategii”.

 

Firma Sodexo stopniowo wycofuje również pozostałe zapasy artykułów plastikowych z jednostek w całej Europie. W przypadku klientów z segmentu Ochrony Zdrowia i Seniorów, u których alternatywy dla tworzyw sztucznych nie zawsze są odpowiednie ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa, Sodexo będzie ograniczać wykorzystanie plastikowych artykułów jednorazowego użytku do minimum.

Sodexo współpracuje także z lokalnymi władzami, dostawcami i partnerami, identyfikując możliwości w zakresie zastosowania materiałów wielokrotnego użytku i zwiększenia poziomu recyklingu w jednostkach. W przypadku pozostałych plastikowych elementów używanych w gastronomii, takich jak: pojemniki kuchenne, opakowania na jedzenie na wynos, kubki i pokrywki, firma kontynuuje poszukiwania zrównoważonych alternatyw.  Zmniejszanie zależności od plastiku jednorazowego użytku to część pozytywnego wpływu,
a zarazem wartość dodana, jaką oferujemy naszym partnerom biznesowym.


Informacja prasowa w formacie PDF do pobrania TUTAJ

 

 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje