Sodexo Polska prezentuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za rok 2022. Raport uwzględnia wykaz odpowiedzialnych praktyk Sodexo Polska, które odpowiadają strategii zrównoważonego rozwoju - Better Tommorow Plan 2025. W raporcie mowa m.in. o walce z marnotrawieniem żywności, budowaniu kultury zdrowia i bezpieczeństwa, optymalnym zarządzaniu zasobami oraz zmniejszaniu śladu węglowego.

Sodexo jest obecne w Polsce od 1993 r. Firma cieszy się opinią lidera kompleksowej obsługi nieruchomości i usług żywieniowych. Oba te obszary biznesowej działalności od lat stanowią dla Sodexo platformę do podejmowania licznych inicjatyw z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej.  W drugiej edycji raportu CSR firma zebrała katalog odpowiedzialnych praktyk za zeszły rok. 

Tegoroczna publikacja (dotycząca działań realizowanych w roku 2022) prezentuje dobre praktyki Sodexo Polska przyporządkowane do 9 strategicznych zobowiązań określanych przez firmę jako Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025). Zobowiązania te pozostają w ścisłym związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ (SDGs) w 2015 r. i obejmują m.in.: dbanie o bezpieczeństwo pracowników, odpowiedzialny łańcuch dostaw, zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne czy walkę z głodem i niedożywieniem. 

Programy edukacyjne i motywacyjne związane z kulturą bezpieczeństwa w organizacji, inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet i zmierzające do równowagi płci, promocja zróżnicowanej, zbilansowanej diety, programy włączające osoby z niepełnosprawnościami, sposoby optymalnego zarządzania zasobami czy metody walki z marnotrawieniem żywności – to tylko niektóre wątki, które podnosi tegoroczna publikacja Sodexo Polska, zilustrowana konkretnymi przykładami z życia firmy w 2022 r.  

Uwzględnianie interesu społecznego, aspektów środowiskowych, czy relacji z otoczeniem jest dla Sodexo jest w DNA działalności firmy, o czym przekonuje Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

- W Sodexo Polska działamy z myślą o ludziach, społecznościach i środowisku. Robimy to zarówno obsługując naszych klientów, jak i we własnej organizacji – mówi.

Sodexo dystrybuuje Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do swoich klientów 
i partnerów, aby inspirować swoje biznesowe otoczenie do podejmowania podobnych inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego czy lokalnych społeczności. 

- Wywieranie pozytywnego wpływu ma większe oddziaływanie, kiedy jest robione na szerszą skalę, dlatego w ramach ESG łączymy siły z naszymi partnerami biznesowymi. Wspólnie poszukujemy innowacji, które wzmocnią rozwiązania przyjazne środowiskudodaje Marta Stańczak.

Sodexo Polska było wielokrotnie wyróżniane za swoje zaangażowanie w inicjatywy z zakresu CSR. Dobre praktyki firmy zostały uwzględnione, m.in. w raportach wydawanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy w raporcie  „Pracodawca na TAK” opublikowanym. przez fundację TAKpełnosprawni. Firma otrzymała również czterokrotnie wyróżnienie Listka CSR tygodnika „Polityka” (trzykrotnie biały listek i jednokrotnie srebrny) jako przedsiębiorstwo wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne. 

Najnowszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2022 – Sodexo Polska

Sodexo Polska - Raport CSR 2022

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje