Przejdź na stronę Wróć do głównego menu Wyszukaj
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Media

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03 grudnia 2013

Grupa Sodexo rozpoczęła globalną kampanię "Making The Difference". Jej start związany jest ze świętowanym dziś Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Również Sodexo Polska pragnie podkreślić dzięki tej wyjątkowej okazji swoje zaangażowanie w zatrudnienie i wsparcie osób niepełnosprawnych. Jednocześnie akcja ma na celu zwrócenie uwagi innych firm na kwestie związane z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych.

Grupa Sodexo rozpoczęła globalną kampanię „Making The Difference”. Jej start związany jest ze świętowanym dziś Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Również Sodexo Polska pragnie podkreślić dzięki tej wyjątkowej okazji swoje zaangażowanie w zatrudnienie i wsparcie osób niepełnosprawnych. Jednocześnie akcja ma na celu zwrócenie uwagi innych firm na kwestie związane z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych.

Kampania prezentuje osiem wyjątkowych historii pracowników firmy z całego świata, którzy na co dzień żyją z niepełnosprawnością różnego stopnia. Dzięki kampanii mają oni szansę podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy w Sodexo. Firma aktywnie wspiera ich w rozwoju zawodowym oraz oferuje równe szanse wykorzystania swoich zdolności.

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Polsce

Pierwsze osoby z niepełnosprawnością podjęły pracę kilkanaście lat temu w jednej z największych kuchni produkujących posiłki dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – prowadzonej przez Sodexo. To tam, pod czujnym okiem wyspecjalizowanych trenerów, nowi pracownicy przez pierwsze tygodnie brali udział w szkoleniach, by już kilka dni później wykonywać szereg obowiązków samodzielnie. Większość osób z tej grupy nadal pracuje w strukturach Sodexo. Zarówno oni sami, jak i ich najbliżsi oceniają Sodexo jako solidnego pracodawcę, u którego mogą czuć się jak pełnowartościowy członek zespołu – posiadający takie same prawa i obowiązki, jak pozostali pracownicy.

– Obecnie zatrudniamy około stu pracowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest to zatem znacząca grupa w naszej organizacji. – mówi Monika Bentkowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Sodexo Polska. – Cieszymy się, iż zatrudniając te osoby w naszych jednostkach, oferujemy im najlepszą z możliwych form rehabilitacji, czyli pracę. Dzięki temu również wpływamy na postawę naszych pracowników, klientów oraz konsumentów, często zmieniając ich stosunek do osób z niepełnosprawnością.

Posiadanie pracowników z niepełnosprawnością to również ogromna odpowiedzialność. Wiąże się m.in. z koniecznością zapewnienia dobrego wdrożenia do wykonywanej pracy, integracji z zespołem oraz odpowiedniego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego obszar zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostaje w Sodexo ściśle określony przez wewnętrzne procedury, które stanowią jasne wytyczne i zalecenia, gwarantujące satysfakcję zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Sodexo na codzień współpracuje także z ekspertami i organizacjami pozarządowymi, które dzięki swojemu doświadczeniu mogą świadczyć pomoc w zakresie odpowiedzialnego zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Firma uczestniczy w różnorodnych inicjatywach związanych z promowaniem aktywizacją zawodową niepełnosprawncych, m.in. w projekcie „Włącz się”, koordynowanym przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Sodexo jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności (międzynarodowej inicjatywy, realizowanej w krajach UE, promowanej przez Komisję Europejską). Karta zobowiązuje do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i wspiera działania na rzecz różnorodności, spójności i równości społecznej.

Niepełnosprawni w Sodexo na całym świecie

– W obecnym świecie jedna na sześć osób boryka się z pewnym rodzajem niepełnosprawności – mówi Elisabeth Carpentier, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Grupie Sodexo. – Włączenie osób niepełnosprawnych do rynku pracy w danym kraju jest sprawą, do której wszyscy powinniśmy przykładać szczególną wagę. Dla Sodexo to niezwykle ważny czynnik, ponieważ dzięki jego realizacji udowadniamy, że jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą. Promowanie różnorodności nie powinno być kwestią wyboru firmy, ale w zasadzie imperatywem. Jestem przekonana, że postęp w integracji osób niepełnosprawnych ma – i nadal będzie mieć – bezpośredni  wpływ na naszą zdolność do spełnienia oczekiwań klientów i konsumentów. W branży, w której działamy, niezwykle ważne są relacje międzyludzkie, a zróżnicowanie pracowników jest bezsprzecznie wartością dodaną, wpływającą na jakość pracy i satysfakcję klientów.

Zaangażowanie Sodexo w działalność na rzecz promowania różnorodności oraz wsparcia osób niepełnosprawnych w miejscu pracy zostało wyróżnione przez wiele organizacji. Firmie przyznano m.in. Charta der Viefalt (Austria), Swedish Diversity Charter (Szwecja) oraz Charte de la Diversite (Francja).

Sodexo koncentruje się również na rozwoju silnych i innowacyjnych inicjatyw lokalnych:
- SOAR Network (Sodexo Organization for Disabilities Resources), prowadzone przez blisko 750 ochotników w Stanach Zjednoczonych;
- Project Search, realizowany we współpracy z GlaxoSmithKline (GSK), mający na celu wsparcie studentów z trudnościami w uczeniu się i ich adaptację do miejsc pracy;
- Inicjatywa Libras w Brazylii, która zajmuje się tłumaczeniem wszystkich filmów szkoleniowych dla pracowników Sodexo na język migowy.

Powrót do listy