Odpowiedzialność biznesu to wymóg i wyzwanie dla każdej organizacji. Wspólne działania w tym zakresie pozwalają wszystkim zaangażowanym podmiotom korzystać z doświadczeń partnerów i osiągać własne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Rozpoznając główne wyzwania

W 2019 r. Sodexo, z uwagi na oczekiwania partnerów, jak również szereg zmian na rynku oraz mnogość problemów społecznych, środowiskowych, przeprowadziło test istotności przy wsparciu Business for Social Responsibility*.

Wyniki badania pokazały wzrost ważności tematów, jakimi są: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zbilansowana dieta, redukcja strat żywności, różnorodność i włączenie. Badanie pozwoliło nam lepiej zaplanować działania z zakresu odpowiedzialności biznesu i oszacować potencjalne zagrożenia. 

Pobierz dokument (wersja ang.)

Nasze zobowiązania i cele

Obecnie, obierać kurs na zrównoważony rozwój oznacza dokonywanie właściwych wyborów, zorientowanie na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Musimy stale poprawiać jakość życia naszego otoczenia, jakość żywności, którą oferujemy, jakość usług które świadczymy – będąc podmiotem prawdziwie odpowiedzialnym. 

Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025) wyznacza kierunek naszej pracy, pomaga nam skoncentrować uwagę na najważniejszych kwestiach. Niektóre z nich mają ścisły związek z naszą działalnością, a na niektóre możemy wpływać tylko pośrednio. 

Plan Lepsze Jutro 2025 (Better Tommorow Plan 2025) pozostaje w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ (SDGs) w 2015 r. Adresują one kwestie, na które rządy, korporacje i społeczeństwa na świecie, muszą szczególnie zwracać uwagę, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym do 2030 r. Wszystkie nasze inicjatywy pozostają w zgodzie z tymi Celami. 

Better Tomorrow Infographic  (see the accessible version below)

Pobierz dokument (wersja ang.)

 

Śledź nasze postępy

W każdym kraju, w którym jesteśmy, odpowiedzialność biznesu zauważalna jest w naszym działaniu, polityce, współpracy z partnerami. Poddajemy nasz rozwój kontroli, ocenie i dzielimy się wynikami z otoczeniem, by być godnymi zaufania i transparentnymi.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje