Pluxee Polska Sp. z o.o. (poprzednio Sodexo Benefits and Rewards Services Sp. z o.o)
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

KRS: 0000033826

NIP: 522-23-57-343

REGON: 013055815


Centrum Obsługi Klienta:
Tel.: +48 22 535 1111
info.svc.pl@sodexo.com


Kontakt dla mediów:
 

Karolina Piekus
Concept PR

k.piekus@conceptpr.pl

 

Katarzyna Klimek-Michno
Concept PR

k.klimek-michno@conceptpr.pl

 

 

 

 

Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sodexo, możesz przesłać swoje pytania lub skargi, postępując zgodnie z procedurą opisaną w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych lub może przesłać wiadomość e-mail do Lokalnej Osoby Kontaktowej ds. Ochrony Danych na następujący adres e-mail: privacy.onsite.pl@sodexo.com.