Zrównoważone rozwiązania dla szkół i uczelni

Sodexo dostarcza pełen zakres usług dla przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. Sodexo proponuje rozwiązania, które pomagają stworzyć optymalne warunki do nauki i życia codziennego uczniów i studentów poprzez zarządzanie usługami, które są ważne dla utrzymania szkół i uczelni, w tym między innymi: cateringiem, obsługą techniczną obiektów, utrzymaniem terenów zewnętrznych i utrzymaniem czystości.

Zrównoważone rozwiązania

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się priorytetową kwestią w szkołach i kampusach uczelni wyższych. Sodexo aktywne wspiera wysiłki mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko poprzez działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii i wody oraz ograniczenia ilości odpadów.

Ograniczanie odpadów i recycling

Podobnie jak inne współczesne instytucje szkoły i uniwersytety koncentrują się na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów organicznych i nieorganicznych oraz poszukują rozwiązań ułatwiających recycling. Eksperci Sodexo współpracują z instytucjami przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie poziomu recyclingu i zmniejszenie ilości śmieci.

W George Mason University Southside Dining Complex Sodexo wdrożyło program Go Green. W ramach tej inicjatywy odzyskuje się organiczne odpady żywieniowe i przekształca się je w kompost, co zwiększa poziom wykorzystania materiałów biodegradowalnych, promuje się recycling papieru, szkła, plastiku i oleju do smażenia, a także preferuje się lokalnych dostawców i produkty organiczne.

Zarządzanie energią

Sodexo ma doświadczenie w projektowaniu systemów oszczędzania energii dla budynków.

W Tajlandii Azjatycki Instytut Technologii (AIT) zmienił się w „zielony" uniwersytet, który chroni i wzbogaca środowisko, tworząc ogrody botaniczne, wykorzystując energię biomasy, wdrażając system oczyszczania ścieków i podnosząc świadomość studentów w zakresie ochrony przyrody. Dzięki intensywnej współpracy z Sodexo AIT przekształcił swój kampus w taki sposób, by odpowiadał on rosnącym ambicjom uczelni i poprawił jej wizerunek jako lidera przyciągającego studentów z Azji i całego świata.

Więcej usług

Obsługa techniczna

Usługi techniczne Sodexo wpływają na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie szkół i uczelni. Prowadzimy serwis i konserwację planową wszystkich systemów w budynkach: naprawy, usuwanie awarii, monitoring, przeróbki i modernizacje instalacji.

Obsługa techniczna

Utrzymanie terenów i sprzątanie

Utrzymanie czystości i higiena wpływają na stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów i studentów. Nasi wyszkoleni pracownicy dbają o utrzymanie czystości w obiektach oraz na zewnątrz budynków.

Utrzymanie terenów i sprzątanie

Skontaktuj się z nami

icon-phone+48 (22) 338 96 41

icon-atsales.fms.pl@sodexo.com

Podstawowe dane liczbowe

3 785 mln € przychodów

21% przychodów Grupy Sodexo

91 375 pracowników

5 949 lokalizacji

(Źródło: Sodexo, Rok finansowy 2012, Edukacja)