Ograniczenie ilości odpadów

Sodexo działa na rzecz ograniczenia ilości powstających odpadów, dlatego na co dzień korzystamy z automatycznych podajników do ręczników papierowych czy ekologicznego papieru do ksero.

Inicjatywa „Mniej ręczników więcej drzew”

Na wszystkich podajnikach do serwetek czy ręczników papierowych, umieszczamy informację do naszych Klientów i Konsumentów, która przypomina o rozsądnym korzystaniu z papieru.

Inicjatywa „Na tropie elektrośmieci”

Celem ogólnopolska kampanii edukacyjno-informacyjnej „Na Tropie Elektrośmieci” było zwiększenie wiedzy o tym, czym są elektrośmieci, jakie znaczenie ma ich odpowiednie przechowywanie i oddawanie do przeznaczonych do tego punktów odbioru. W ramach ogólnopolskiej kampanii został m.in. uruchomiony portal internetowy www.NaTropieElektrosmieci.pl, odbył się ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych czy uruchomiony program Gmina bez elektrośmieci.

W ramach kampanii Sodexo przygotowało dla swoich pracowników zbiórkę elektrośmieci połączoną z konkursem oraz dystrybucją materiałów informacyjnych.

Na tropie elektrośmieci

Jak zorganizować zbiórkę elektroodpadów?