Działania Sodexo na rzecz lokalnych społeczności

Wierzymy, że zaangażowanie w problemy społeczne, zwłaszcza te lokalne powinno być na stałe wpisane w naszą działalność. Nasze zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych to między innymi walka z głodem i niedożywieniem, czy wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.

Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności

Sodexo aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności.Działania w tym obszarze przybierają różne formy od dzielenia się umiejętnościami i doświadczeniem, stwarzanie możliwości do wzrostu dla lokalnych dostawców, po tworzenie konkretnych rozwiązań i oferowanie pomocy materialnej.

Dzień pomocy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W lipcu 2012 roku około 40 pracowników Sodexo pomagało w pracach remontowo-porządkowych w ośrodku kolonijnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olszance pod Warszawą. Nasi wolontariusze między innymi malowali pokoje, kosili trawę, sadzili drzewa i krzewy oraz sprzątali ośrodek. Dzięki zaangażowaniu osób, które wzięły udział w akcji, w wyremontowanych pokojach mogły wypoczywać dzieci.

Program „Włącz się”

Sodexo w ramach programu „Włącz się” działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób mających trudności w dostępie do rynku pracy, w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych czy ofiar przemocy domowej.

Program „Włącz się” to projekt hiszpańskiej Fundacji la Caixa, realizowany w Polsce za pośrednictwem: Fundacji Edukacji i Nauki im. Polikarpa Maciejczyka, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ.

Accordeon Samodzielności

W 2013 roku Sodexo zostało uczestnikiem pierwszej edycji projektu Accordeon Samodzielności, który powstał z inicjatywy pracowników hotelu Novotel Warszawa, Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Accor. Celem projektu jest pomoc w wejściu na rynek pracy i usamodzielnieniu się młodym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu młodzi ludzie odbywają płatne staże w firmach, objęci są cyklem szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego oraz otrzymują indywidualną pomoc ze strony koordynatora projektu co najmniej przez 4 miesiące od zakończenia stażu, w celu znalezienia stałego miejsca pracy. W ramach programu staż w Sodexo odbyły 3 młode osoby.

Szkolenia z pierwszej pomocy na Dzień Dziecka

W 2013 roku Sodexo razem z W&W Consulting po raz drugi zorganizowało szkolenia i konkurs wiedzy dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja edukacyjna odbyła się podczas corocznego pikniku z okazji Dnia Dziecka w Helenowie pod Warszawą, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Accordeon Samodzielności

Dowiedz się więcej o akcji.