Odpowiedzialny pracodawca

Nasz sukces opiera się na unikalnym modelu biznesowym, gdzie zadowolenie naszych Klientów i Konsumentów oparte jest na profesjonalizmie i zaangażowaniu naszych pracowników.

Jako pracodawca, Sodexo wspiera różnorodność i wyraża sprzeciw wobec wykluczeniu. W pełni szanujemy i respektujemy prawa człowieka w miejscu pracy, zapewniamy swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

Diversity

Jako sygnatariusz United Nations Global Compact od 2003 roku Sodexo zobowiązuje się do respektowania Uniwersalnej Karty Praw Człowieka oraz Deklaracji Fundamentalnych Praw i Zasad w Miejscu Pracy.

Na co dzień działamy na rzecz poszanowania praw pracowników, w tym:

  1. Wolności zrzeszania się

  2. Eliminacji wszelkich form pracy przymusowej

  3. Eliminacji pracy nieletnich

  4. Walki z dyskryminacją w miejscu pracy

Prawa człowieka

Zapoznaj się z naszą polityką poszanowania praw człowieka