Lepsze jutro zaczyna się dziś!

Sodexo troszcząc się o zrównoważony rozwój opracowało plan o nazwie Better Tomorrow Plan, w którym podstawowe znaczenie mają zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia, wspieranie lokalnych społeczności i troska o środowisko naturalne.

Plan Better Tomorrow składa się z 3 filarów i dotyczy wszystkich aspektów działalności Sodexo, zarówno żywienia, kompleksowej obsługi nieruchomości, jak i usług motywacyjnych:

We Are – fundamenty odpowiedzialnej firmy

Naszym celem jest poprawa jakości życia osób, dla których świadczymy nasze usługi oraz aktywne przyczynianie się do gospodarczego, społecznego i środowiskowego rozwoju krajów, w których działamy.

We Do – 4 kluczowe priorytety

Rozwijamy inicjatywy skupione wokół czterech priorytetowych dla nas obszarów:

We Engage – dialog i wspólne działania z naszymi partnerami

Zobowiązujemy się do prowadzenia dialogu z naszymi partnerami, aby wpływać na ich praktyki i działania tak, aby były one zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Better Tomorrow Plan (full)

Raport Better Tomorrow Plan

Dowiedz się więcej o działaniach Grupy Sodexo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Sprawdź co udało nam się zrobić w ciągu ostatniego roku.