Podstawowe zasady

Sodexo to społeczność naszych Klientów, Konsumentów, Pracowników i Partnerów Biznesowych.  Sodexo, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellon w 1966 r.,  jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji,  które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych.

Wartości

Ponad 95% spośród 420 000 naszych pracowników pracuje w bezpośrednim kontakcie z naszymi klientami. Nasi pracownicy są dla nas najcenniejsi, ponieważ poprzez swoje zaangażowanie i oddanie uosabiają unikalne wartości Sodexo.

Zaszczyt świadczenia usług innym

  • Nasi Klienci znajdują się w centrum wszystkich naszych przedsięwzięć.

  • Jesteśmy dumni ze świadczenia usług dla innych.

  • Uważnie słuchamy potrzeb naszych Klientów i Konsumentów, przewidujemy ich wymagania, dbamy o szczegóły.

  • Działamy elastycznie i skutecznie.

 

Duch zespołu i współpracy

  • Wierzymy, że współpraca zespołowa jest niezbędna w każdej dziedzinie naszej działalności.

  • Umiejętności każdej z osób w połączeniu z wiedzą pozostałych członków zespołu gwarantują sukces Sodexo. Jest to możliwe dzięki dobrej komunikacji, umiejętności słuchania, szacunkowi dla różnorodności, solidarności w podejmowaniu kluczowych decyzji, szacunkowi dla zasad i wzajemnej współpracy.

Przedsiębiorczość i rozwój

Przejawiają się w:

  • Chęci i wierze, że rozwój jest możliwy w dowolnym momencie.

  • Ciągłym doskonaleniu i poszukiwaniu nowych, lepszych rozwiązań.

  • Samoocenie, ponieważ zrozumienie własnych sukcesów i porażek jest podstawowym czynnikiem napędzającym ciągły rozwój.

  • Optymizmie i przekonaniu, że każdy problem można rozwiązać, uczynić go innowacyjnym i przekształcić w sposób pozwalający na rozwój.

 

STOP Hunger

STOPHUNGER-logo2014-BD.jpg (STOPHUNGER-logo2014)  Sodexo działa na rzecz walki z głodem i niedoży-wieniem w ramach inicjatywy STOP Hunger.