Nagrody i certyfikaty

Jakość świadczonych usług i innowacyjność spółek Sodexo zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone. Przyznane nam nagrody i certyfikaty to nie tylko nasz powód do dumy, ale również dodatkowa motywacja do dalszych starań i realizacji naszej misji ulepszania jakości życia.

Certyfikaty

Pozytywnie przeszliśmy proces recertyfikacji ISO 22000:2005
Standardy ISO 22000:2005 obowiązują we wszystkich restauracjach Sodexo w Polsce od 2011, a tegoroczna recertyfikacja jest trzecią w historii firmy. Pozytywny wynik zewnętrznego audytu, przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas, świadczy o najwyższej jakości
i bezpieczeństwie żywności produkowanej i dostarczanej przez wszystkie restauracje Sodexo w całym kraju.

ISO 9001:2008

W 2010 r. Sodexo wdrożyła system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 w zakresie kompleksowej obsługi budynków, obejmującej obsługę techniczną, sprzątanie i usługi recepcyjne. 

Certyfikat jakości przyznany przez niezależną firmę audytorską SGS Polska jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług i rozwiązań, które proponuje Sodexo swoim Klientom.

HACCP / ISO 22000

W ramach ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności Sodexo wdrożyła system HACCP oraz podjęła decyzję o implementacji, certyfikacji i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według międzynarodowego standardu ISO 22000.

W 2011 r. zewnętrzni audytorzy potwierdzili spełnienie przez Sodexo wymagań normy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według standardu ISO 22000.

Certyfikat obejmuje kompleksową obsługę żywieniową dla klientów korporacyjnych, szpitali i innych grup konsumentów w zakresie produkcji i dystrybucji posiłków, prowadzenia restauracji, cateringu i podobnych form obsługi gastronomicznej.

OHSAS 18001

Z sukcesem przeszliśmy weryfikację i otrzymaliśmy certyfikację zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 na produkcję i dystrybucję posiłków. To dodatkowe potwierdzenie wysokiej jakości usług i rozwiązań stosowanych w naszych restauracjach. Jesteśmy dumni!

ISO 14001:2004

Sodexo wdrożyło i stosuje z powodzeniem standardy ISO 14001:2004. To międzynarodowo uznawany standard systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001:2015 określa systematyczny nadzór nad działaniami mających wpływ na środowisko. Do takich działań możemy zaliczyć używanie zasobów naturalnych, przetwarzanie i utylizację odpadów oraz zużycie energii.

Certyfikat ISO 22000:2005

Certyfikat ISO 22000

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat ISO 14001