Oferty pracy – Sodexo On-site Services

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego dużą wagę przywiązujemy do dostosowania profilu kandydata do wartości Sodexo. Zapraszamy Cię do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

banner Obsługa budynków banner restauracje i catering banner administracja i centrala

 

Dziękujemy za zainteresowanie karierą w Sodexo Polska.

Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  Sodexo Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 137.  

Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres HR.FMS.pl@sodexo.com lub z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dpo.group@sodexo.com +33 (0)6 26 07 62 79

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów Kodeksu Pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub 2 lat od daty złożenia aplikacji przy wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

W pozostałym zakresie określonym w formularzu aplikacyjnym, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) Usługodawcom świadczącym usługi rekrutacyjne na naszą rzecz, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

b) Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym do tego na mocy przepisów szczególnych organom publicznym.

c) Jeżeli proces decyzyjny w rekrutacji tego wymaga dane mogą zostać przekazane do innych podmiotów w Grupie Sodexo,

Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Posiadasz prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia, , ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.