Oferty pracy – Sodexo On-site Services

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego dużą wagę przywiązujemy do dostosowania profilu kandydata do wartości Sodexo. Zapraszamy Cię do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

banner Obsługa budynków banner restauracje i catering banner administracja i centrala

 

Dziękujemy za zainteresowanie karierą w Sodexo Polska!

Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  Sodexo Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 137.

Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres HR.FMS.pl@sodexo.com .

W razie jakichkolwiek wniosków lub skarg związanych z Twoimi danymi osobowymi napisz do nas na adres privacy.onsite.pl@sodexo.com

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia konkretnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu udziału w przyszłych rekrutacjach i przechowywania ich w bazie rekrutacyjnej Sodexo Polska Sp. z o.o. przez okres 2 lat. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

W pozostałym zakresie określonym w formularzu aplikacyjnym, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Usługi te świadczy dla firmy eRecruitment Solutions sp. z o.o.

b) Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

c) Jeżeli proces decyzyjny w rekrutacji tego wymaga dane mogą zostać przekazane do innych podmiotów w Grupie Sodexo.

Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami.

Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Posiadasz prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Cię narusza przepisy prawa.