Utrzymanie terenów i sprzątanie obiektów instytucji wymiaru sprawiedliwości

Sodexo opracowuje, tworzy i wykonuje kompleksowe usługi dla policji, zakładów karnych, sądów i innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Działamy na rzecz poprawy warunków życia więźniów i zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania obiektów wymiaru sprawiedliwości.

Utrzymanie terenu i sprzątanie

Utrzymanie czystości i higiena wpływają zarówno na jakość życia i komfort użytkowników, jak i na poprawę wizerunku instytucji. Doświadczenie Sodexo daje możliwość dostosowania usług utrzymania czystości,  utrzymania terenów zewnętrznych czy pielęgnacji zieleni do potrzeb Klientów – godzin pracy, działalności i kultury organizacyjnej.

Sodexo w Polsce zostało docenione w wielu obiektach, co przyczyniło się do uzyskania certyfikatu jakości ISO 9001:2008, który obejmuje system zarządzania z zakresu kompleksowej obsługi nieruchomości, obejmującej obsługę techniczną, sprzątanie i usługi recepcyjne.

Więcej usług

Ochrona

Bezpieczeństwo w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jest wymogiem podstawowym i nadrzędnym. W pełni wyszkolony zespół Sodexo chroni ludzi, nieruchomości i majątek naszych Klientów.

Ochrona

Obsługa techniczna

Sodexo prowadzi serwis i konserwację planową wszystkich systemów w budynkach: naprawy, usuwanie awarii, monitoring, przeróbki i modernizacje instalacji. Obdługa techniczna

Zarządzanie energią

Sodexo optymalizuje koszty zużycia energii w obiektach poprzez rozwiązania techniczne i prowadząc kampanie edukacyjne dotyczące optymalizacji użycia energii. Zarządzanie energią

Nasi Klienci

Nasi Klienci

Sodexo dostarcza kompleksowe usługi dla Sądu Najwyższego w Warszawie.
Nasze usługi obejmują restaurację, obsługę techniczną budynku, obsługę hotelu i klubu fitness.

Zarządzamy 120 więzieniami na całym świecie

Wśród naszych Klientów znajdują się:

Francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości: 34 więzienia
Brytyjskie i Walijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Szkocka Służba Więziennictwa: 4 więzienia
Holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości: 54 więzienia
Chilijskie Ministerstwo Sprawiedliwości: 5 więzień
Włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości: 17 więzień
Rząd Kataloński: 5 więzień
Australijskie Ministerstwo Sprawiedliwości: 1 więzienie
(Źródło: Sodexo, Rok Finansowy 2010, Wymiar Sprawiedliwości)

Podstawowe dane liczbowe

353 mln € przychodów

2% przychodów Grupy Sodexo

4 088 pracowników

119 lokalizacji

(Źródło: Sodexo, Rok finansowy 2012, Wymiar Sprawiedliwości)