Zarządzanie energią

Sodexo opracowuje, zarządza i dostarcza usługi dostosowane do potrzeb klientów, tak aby podnieść jakość życia i komfort pracowników w miejscu pracy oraz wpływać na pozytywny wizerunek firmy. Świadczymy usługi dla siedzib firm, sieci (banków, oddziałów firm), biurowców, fabryk, hipermarketów, centrów handlowych, centrów logistycznych oraz innych nieruchomości.

Zarządzanie energią

Sodexo optymalizuje koszty zużycia energii w obiektach, świadcząc kompleksową obsługę techniczną nieruchomości, optymalizując zużycie energii oraz prowadząc kampanie edukacyjne podnoszące świadomość użytkowników końcowych.

Nasi eksperci przygotowują i wdrażają plany oszczędnościowe dostosowane do konkretnych potrzeb każdej przestrzeni.

Nasze rozwiązania obejmują między innymi:

  • Inwestycje w rozwiązania energooszczędne oraz udział w ich realizacji i kontrolę efektywności

  • Pomoc w realizacji zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku

  • Audyty efektywności energetycznej obiektów z rekomendacją rozwiązań operacyjno-technicznych redukujących zużycie energii

  • Akcje plakatowe, naklejki i ulotki informacyjne podnoszące świadomość użytkowników końcowych

Więcej usług

Mobilna obsługa techniczna

Mobilny serwis umożliwia sprawną obsługę klientów sieciowych, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonych usług na najwyższym poziomie.

Mobilna obsługa techniczna

Zarządzanie projektami

Eksperci techniczni i kierownicy budowy Sodexo wspomagają firmy na każdym etapie projektów budowlanych.

Zarządzanie projektami

Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych

Sodexo dostosowuje usługi utrzymania czystości do specyfiki Klientów – godzin pracy, działalności i kultury organizacyjnej.

Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych

Stacjonarna obsługa techniczna

Sodexo prowadzi serwis i konserwację planową wszystkich systemów w budynkach: naprawy, usuwanie awarii, monitoring, przeróbki i modernizacje instalacji.

Stacjonarna obsługa techniczna

Skontaktuj się z nami

icon-phone+48 (22) 338 96 41

icon-atsales.fms.pl@sodexo.com

Podstawowe dane liczbowe

5713 mln € przychodów

31% przychodów Grupy

169 306 pracowników

17 632 lokalizacji

(Źródło: Sodexo, rok finansowy 2012, Korporacje)