Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, konsumentów, pracowników, dostawców i partnerów biznesowych jest dla nas priorytetem.

Wszystkie nasze placówki żywieniowe w Polsce – od restauracji, przez szkoły i przedszkola, obiekty sportowe, po szpitale – spełniają rygorystyczne wymogi sanitarno-techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną serwowanych posiłków.

W Sodexo przestrzegane są zasady higieny w ramach dobrych praktyk higienicznych (GHP) oraz dobrych praktyk produkcyjnych (GMP), a także obowiązuje system HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – który opiera się na zapobieganiu zagrożeniom, strzeże rygorystycznych norm i zakłada ciągłe doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Kolejnym gwarantem bezpieczeństwa naszych Konsumentów jest przyznany firmie certyfikat ISO 22000, który potwierdza, że bezpieczeństwo żywności jest zapewnione w łańcuchu dostaw i podczas całego procesu produkcji.

W 2010 r. Sodexo wdrożyło także system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 w zakresie kompleksowej obsługi budynków, obejmującej obsługę techniczną, sprzątanie i usługi recepcyjne.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Zapoznaj się z naszą globalną polityką bezpieczeństwa.