Odpowiedzialny pracodawca

Nasz sukces opiera się na unikalnym modelu biznesowym, gdzie zadowolenie naszych Klientów i Konsumentów oparte jest na profesjonalizmie i zaangażowaniu naszych pracowników.

Jako pracodawca, Sodexo wspiera różnorodność i wyraża sprzeciw wobec wykluczeniu. W pełni szanujemy i respektujemy prawa człowieka w miejscu pracy, zapewniamy swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy.

Różnorodność i integracja w Sodexo

Dla Sodexo kluczowe jest poszanowanie różnorodności wszystkich osób zatrudnionych oraz niedyskryminowanie ich ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, orientację seksualną, status rodzinny czy styl życia. Jednym z naszych priorytetów jest promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.Najcenniejszą wartością naszej firmy są zatrudnieni w niej ludzie, dlatego staramy się, aby miejsce pracy było przyjazne, otwarte na odmienność i różnorodność, bo tylko dzięki temu możemy dalej się rozwijać i odnosić sukcesy! Dowiedz się więcej.

Różnorodność i integracja

Dla Sodexo kluczowe jest poszanowanie różnorodności wszystkich osób zatrudnionych oraz niedyskryminowanie ich ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, orientację seksualną, status rodzinny czy styl życia. Jednym z naszych priorytetów jest promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Najcenniejszą wartością naszej firmy są zatrudnieni w niej ludzie, dlatego staramy się, aby miejsce pracy było przyjazne, otwarte na odmienność i różnorodność, bo tylko dzięki temu możemy dalej się rozwijać i odnosić sukcesy!

Karta Różnorodności

W sierpniu 2012 roku Sodexo podpisało Kartę Różnorodności. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Jest pisemnym, dobrowolnym zobowiązaniem firm promującym w firmie politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Kartę Różnorodności podpisało już tysiące firm, organizacji i instytucji w 8 krajach Unii Europejskiej.

Różnorodność w Sodexo

Dla nas różnorodność to nie tylko wymóg prawny. To klucz do naszego sukcesu.