Przejdź na stronę Wróć do głównego menu Wyszukaj

Media

Wszystko o badaniu termowizyjnym

19 kwietnia 2017

Wady konstrukcji, nieszczelne okna czy ubytki w elewacji budynku powodują ucieczkę cennego ciepła. Badanie termowizyjne pozwala wyznaczyć miejsca ucieczki ciepła i wady instalacji grzewczej.

Badania są kluczowym narzędziem dla wszystkich zarządców nieruchomości, którym zależy na obniżeniu kosztów eksploatacyjnych budynku, a także na większej efektywności energetycznej. 

Badanie termowizyjne – w jakim celu?

Zadaniem badania jest znalezienie wad konstrukcyjnych, między innymi mostków cieplnych, wad izolacji termicznej, ale również nieszczelności obiektu, co ma wpływ nie tylko na zużycie energii, ale też niebezpieczeństwa dla instalacji wewnętrznych, procesów produkcyjnych i komfortu użytkowników budynku. Analizy dokonuje się w określonych warunkach atmosferycznych. Najbardziej wiarygodne odczyty uzyskuje się wtedy, gdy różnica temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz budynku wynosi co najmniej 15ºC, z tego też powodu najlepszą porą na przeprowadzenie badania termowizyjnego to wczesna wiosna, jesień i zima. Istotne jest również, by prędkość wiatru nie przekraczała 1 m/s, co oznacza, że pogoda musi być praktycznie bezwietrzna. Ważne jest również, by niebo było zachmurzone, gdyż nadmierne nasłonecznienie może wpłynąć na wiarygodność odczytu, przy czym wykonanie badania nie jest możliwe w trakcie opadów. 

Kiedy należy dokonać analizy?

Badanie termowizyjne wykonywane jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Odczyty można dokonać przed planowanym oddaniem budynku do użytkowania, w trakcie jego eksploatacji oraz przed pracami termoizolacyjnymi. Zarówno badania prowadzone na zewnątrz, jak i wewnątrz dokładnie wskazują mostki termiczne, przez które ucieka ciepło, jednak ich barwa na termogramie wykonanym na zewnątrz będzie odbiegać od wskazań na termogramie wykonanym wewnątrz budynku (mostek termiczny wewnątrz budynku będzie widoczny jako ciemny obszar, zaś na termogramie wykonanym na zewnątrz - jako obszar w jasnym kolorze). Badanie jest w stanie wskazać także miejsca zawilgoceń ścian i innych elementów konstrukcji budynku, które również negatywnie wpływa na izolacyjne właściwości materiałów budowlanych.

Jaki obszar badamy kamerą termowizyjną?

Diagnostyka wewnątrz obiektu ma na celu nie tylko wskazanie miejsc ucieczki ciepła, ale także pomiar wzrostu temperatury instalacji oraz urządzeń ponad progi określone przez producenta. Wyniki pomiarów termowizyjnych mają podstawowe znaczenie dla zaraportowania stan wszystkich instalacji technicznych, ale też produkcyjnych. W tym sensie badania termowizyjne stanowią dziś już całość z kluczowymi przeglądami elektrycznymi rozdzielni, urządzeń i podzespołów. Ciągłość zasilania oraz wykluczenie związanego z tym ryzyka uważane jest za najważniejszy składnik ciągłości produkcji. Następnym obszarem analiz mogą być systemy wentylacyjne, obszary cyrkulacji powietrza, jego prędkości i temperatur, nadmiernej wilgotności, jak również wpływ poszczególnych elementów instalacji, czy to technicznej czy produkcyjnej na otoczenie. Badanie wykrywa przecieki, nieszczelności, nieprawidłowości izolacji na elementach instalacji grzewczej oraz chłodniczej - od urządzenia produkującego medium, aż do odbiornika końcowego. Termowizja znajduje także duże zastosowanie w badaniu poszczególnych elementów taśm produkcyjnych np.: silników, łożysk, turbin, kompresorów, przekładni, ale też jakości elementów produkowanych, wychwytywaniu odstępstw od założeń oraz norm.

- „Dobrze przeprowadzone badania dają nam gwarancję minimalizacji ryzyka związanego z awarią, jak również zmniejszenie kosztów napraw w przypadku, gdy wada czy usterka zostanie wcześniej wykryta. Zaletą jest również to, że kontrole przeprowadza się w naturalnych warunkach pracy obiektu przemysłowego i tym samym nie wpływają one na procesy produkcyjne i nie generują kosztów związanymi z przestojem produkcji” - mówi Norbert Ślusarczyk, Dyrektor ds. Usług Technicznych Sodexo On-site Services.

Jak najlepiej wykonać badanie?

Tradycyjne badanie termowizyjne jest postępowaniem czasochłonnym, kosztownym i skomplikowanym pod względem proceduralnym. W przypadku wielkich obiektów, takich jak hale fabryczne czy magazynowe badanie wykonuje się najczęściej za pomocą wysięgnika lub rusztowań. 

W sytuacji, gdy badanie wymaga ustawienia wysięgnika czy rusztowania poza terenem należącym do zakładu przemysłowego, niezbędne może okazać się złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może zająć nawet do 30 dni. Wynajem podnośnika oraz rusztowań wiąże się  z dodatkowymi kosztami w zależności od wspomnianych wcześniej warunków atmosferycznych, które mogą wydłużyć czas badania. 

Tańszym, alternatywnym i mniej czasochłonnym sposobem przeprowadzania diagnostyki, jest badanie z wykorzystaniem drona. Dron z kamerą termowizyjną ułatwia dostęp nie tylko w dużych, wysokich halach przemysłowych, ale także dostęp do zewnętrznych części elewacji w trudnodostępnych miejscach z wysięgnika samochodowego. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności rozstawiania rusztowań, co zasadniczo przekłada się na czas i, co za tym idzie, cenę badania. Analiza obiektu za pomocą drona może trwać od 2 do 3 godzin, zaś  przestawienie podnośnika z miejsca na miejsce to czas około godziny. Wykorzystanie drona w badaniu termowizyjnym nie ogranicza się jedynie do wykonania pomiarów na zewnątrz. W przypadku wysokich hal produkcyjnych oraz logistycznych istnieje szansa wykonania takiego badania wewnątrz obiektu. Operator drona może wówczas sięgnąć do wszelkich trudnodostępnych miejsc, niedostępnych dla tradycyjnych metod badania termowizyjnego, np. tam, gdzie ustawienie rusztowania czy podwyższenia jest możliwe. 

- „Zaletą tego rozwiązania jest także jego konkurencyjność cenowa względem tradycyjnych metod przeprowadzania badania termowizyjnego oraz wielokrotnie krótszy czas jego trwania. Tą metodą można zorganizować i przeprowadzić kompletne badanie termowizyjne w czasie od 2 do 3 dni roboczych” - dodaje Norbert Ślusarczyk z Sodexo.

Zagadnienie badań termowizyjnych będzie jednym z tematów poruszonych w czasie masterclass „Facility Management w zakładzie produkcyjnym", które odbędzie się 6-8 czerwca 2017 r. Organizatorem wydarzenia jest firma MOVIDA.

Więcej o wydarzeniu na stronie http://www.movida.com.pl/wydarzenia/facility-management-w-zakladzie-produkcyjnym-2017

Powrót do listy