Przejdź na stronę Wróć do głównego menu Wyszukaj

Media

Ochrona przeciwpożarowa budynku

01 lutego 2017

Utrzymanie sprawnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami instalacji ppoż. spędza sen z powiek niejednego zarządcy nieruchomości. Obowiązkiem zarządcy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nieruchomości, dlatego ważne jest, aby urządzenia ochrony przeciwpożarowej miały przeprowadzone pełne i kompleksowe kontrole, a także by mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia ewakuacja budynku przebiegnie bez zakłóceń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719], to na zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej nieruchomości, oznaczenie jej poszczególnych elementów, a przede wszystkim prowadzenie i przestrzeganie harmonogramu okresowych przeglądów instalacji przeciwpożarowych. W praktyce, poza obowiązkowymi przeglądami technicznymi budynku, właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za wszystkie elementy instalacji służących do ochrony przeciwpożarowej, ich aktualne atesty i certyfikaty. Każda instalacja ppoż. posiada indywidualne terminy obowiązkowych przeglądów, które regulują odrębne przepisy, dokumentacje techniczno-ruchowe producenta oraz wytyczne norm projektowania, np.  PN-EN, NFPA, VdS, CEA i FM Global.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne branżowe, zależne od przeznaczenia danej nieruchomości, np. na wytyczne audytorów ubezpieczeniowych, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego lub instrukcję eksploatacji obiektu – zaznacza Norbert Ślusarczyk, Dyrektor Usług Technicznych z Sodexo Polska On-site Services.

Z myślą o wsparciu zarządców nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Sodexo Polska On-site Services rozbudowało Dział Fire Protection. Zadaniem utworzonego zespołu jest kompleksowa opieka nad systemami pożarowymi, przeglądami technicznymi instalacji, jak również realizacja usług modernizacyjnych, fit-out oraz  doradztwo techniczne.

- W Sodexo stawiamy na własny zespół, który lepiej zrozumie istotę prowadzonego przez nas biznesu, a także mocniej identyfikuje się z naszymi wartościami i misją – zaznacza Norbert Ślusarczyk. - Wielomiesięczne przygotowanie zespołu, zrekrutowanie specjalistów z rynku, zakup odpowiedniego sprzętu i szkolenia pozwalają nam realizować przeglądy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa pożarowego – dodaje.

Sodexo Polska On-site Services w ramach swoich usług oferuje serwis urządzeń ppoż. szeregu instalacji występujących na terenie nieruchomości, projektuje, wykonuje prace montażowe, prowadzi prace serwisowe urządzeń ppoż., wykonuje niezbędne prace modernizacyjne, audyty pożarowe, kontrole prewencyjne. W ramach kompleksowej obsługi przeciwpożarowej firma organizuje ćwiczenia ewakuacyjne, a także szkoli  w zakresie niezbędnej obsługi urządzeń ppoż.

Zlecenie usług w zakresie ppoż. firmie zewnętrznej to nie tylko wymierne korzyści w  postaci odczuwalnej oszczędności wydatków na obsługę nieruchomości. To przede wszystkim pewność całodobowej opieki ze strony najlepszych na rynku fachowców, co jest  niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Firma zewnętrzna odpowiada całościowo za stan sprzętu wchodzącego w skład instalacji ppoż., jego konserwację i przeglądy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zakres obsługi zewnętrznej obejmuje również obowiązkowe teoretyczne i praktyczne szkolenie pracowników, co zmniejsza ryzyko nieszczęśliwych wypadków w sytuacjach zagrożenia.

Należy również pamiętać, że za niestosowanie się do przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej grożą konsekwencje finansowe w postaci mandatów karnych. Zgodnie z § 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień [Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1529], strażacy uprawnieni do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą nałożyć mandat karny zgodny z obowiązującym taryfikatorem. Powierzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości profesjonalnemu zespołowi ekspertów z tej dziedziny pozwala uniknąć tych nieprzyjemności.

Powrót do listy