Przejdź na stronę Wróć do głównego menu Wyszukaj

Media

Better Tomorrow 2025 – krok milowy Sodexo w obszarze CSR

20 października 2017

Better Tomorrow 2025 to zbiór dziewięciu zobowiązań Sodexo do działania na rzecz dobra ludzi, społeczności i środowiska.

Warszawa, 9 października 2017 – Sodexo, światowy lider usług na rzecz jakości życia, ogłosił strategię Better Tomorrow 2025, stanowiącą plan działań firmy w obszarze CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest osią działań firmy od początku jej istnienia. Jak zaznaczają autorzy strategii, Better Tomorrow 2025 jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata, a dziewięć zobowiązań w niej zawartych pokrywają się z polami oddziaływania aktywności biznesowej Grupy Sodexo i stanowią ucieleśnienie jej nadrzędnej misji poprawy jakości życia.

Wyzwania, jakie stawia przed nami świat, takie jak wzrost populacji ochrona środowiska czy zmiany społeczne sprawiają, że o wiele bardziej istotne, niż kiedykolwiek jest to, jaki organizacje i firmy mogą wywierają wpływ na swoje otoczenie. By tworzyć rzeczywistą wartość, największe firmy powinny działać z korzyścią dla wszystkich stron. Strategia Better Tomorrow 2025, będący mapą drogową CSR-u dla Grupy Sodexo, powstała na bazie ponad pięćdziesięcioletniej historii firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej za społeczności, w których działa, a także za ludzi, którym służy każdego dnia.

Michel Landel, CEO Grupy Sodexo: “Wartości stoją za sukcesem Sodexo od momentu założenia firmy w 1966 r.  Better Tomorrow 2025 jest ewolucją naszej misji wobec wyzwań przyszłości – społecznych i ekologicznych. Jestem dumny z tego, że Sodexo wciąż rozwija swoją spuściznę jako lider biznesu odpowiedzialnego społecznie, stawiając przed sobą ambitne cele.

Better Tomorrow 2025 składa się z dziewięciu konkretnych zobowiązań, które mają na celu wzmocnić kulturę praktyk odpowiedzialnego biznesu wewnątrz i w otoczeniu firmy. Wspomniane zobowiązania są tożsame z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a każdy z tych nich jest wsparte przez wymierne cele, które pozwolą Grupie Sodexo ich bieżące monitorowanie. Zgodnie z obszarami aktywności biznesowej Sodexo, Better Tomorrow 2025 w szczególności odnosi się do trzech zagadnień:

Zwalczanie głodu i niedożywienia

Sodexo zobowiązuje się użyczyć swoją zbieraną latami wiedzę i doświadczenie, by walczyć z głodem na całym świecie. Firma realizuje te zadania zarówno w ramach swojej własnej działalności, jak również poprzez współpracę z organizacjami charytatywnymi, wspierając w tym obszarze zaangażowanych w tą działalność swoich pracowników. Grupa Sodexo służy swoim doświadczeniem i wsparciem, by pomóc ludziom zagrożonym niedożywieniem między innymi poprzez redystrybucję nadwyżki żywności czy zakładanie społecznych ogrodów warzywnych. Sodexo również wspiera globalną inicjatywę Stop Hunger, organizację non-profit, będącą globalnym ruchem walki z głodem i niedożywieniem, założoną 20 lat temu przez pracowników firmy.  

Wspieranie równości płci

Jako dziewiętnasty największy pracodawca na świecie, Sodexo posiada szeroki wachlarz możliwości, by nadawać ton w zakresie działań na rzecz równości płci. 50% składu zarządu Grupy i ponad 30% jej kadry zarządzającej to kobiety. W Sodexo działa również SWIFT - Sodexo Women’s International Forum for Talent (Międzynarodowe Forum Kobiet Sodexo na rzecz Talentów), ciało doradcze Zarządu Grupy, dedykowane działalności na rzecz równości na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach biznesowej aktywności firmy.

Redukcja ilości odpadów

Sodexo zobowiązuje się kontynuować działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów w toku swych działań operacyjnych i usług, jakie oferuje. W 2011 roku uruchomiony został globalny program “WasteWatch powered by LeanPath”, który ma na celu wskazanie przyczyn powstawania odpadów oraz określenie planów redukcji ich ilości. Sodexo służy również swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, by wspierać inne firmy i NGO w zakresie walki z marnotrawieniem żywności. Sodexo jest jednym ze współzałożycieli International Food Waste Coalition, która powstała
w 2015 roku.

Better Tomorrow 2025 jest zbiorem działań Sodexo, jego pracowników i partnerów na rzecz lepszej przyszłości. Celem strategii jest wspieranie prawie pół miliona pracowników firmy w ich misji uczynienia każdego dnia bezpieczniejszym, lepszym i zdrowszym dla wszystkich 75 milionów konsumentów na całym świecie.

Powrót do listy