Różnorodność i integracja

Diversity

Dla Sodexo kluczowe jest poszanowanie różnorodności, dlatego szczególną wagę przykładamy do tworzenia równych możliwości dla wszystkich bez względu na:

  • płeć

  • wiek

  • niepełnosprawność

  • narodowość

  • status rodzinny

  • orientację seksualną


Najcenniejszą wartością naszej firmy są zatrudnieni w niej ludzie, dlatego staramy się, aby miejsce pracy było przyjazne, otwarte na odmienność i różnorodność, bo tylko dzięki temu możemy dalej się rozwijać i odnosić sukcesy.

Kluczowe działania w obszarze wspierania różnorodności w Polsce to:

1. Zwiększanie reprezentacji kobiet na stanowiskach menedżerskich

Kobiety stanowią ponad połowę pracowników Grupy Sodexo. W Polsce ponad połowa dyrektorów to kobiety. Działamy na rzecz równości zatrudnienia kobiet i zwiększania reprezentacji kobiet w wyższej kadrze zarządzającej.

2. Zróżnicowanie wiekowe wśród naszych pracowników

Sodexo zatrudnia i szkoli pracowników z różnych pokoleń, od młodzieży po seniorów. Dzięki wspólnej pracy możliwa jest wymiana wiedzy, doświadczenia i tworzenie nowych, kreatywnych rozwiązań.

W Polsce uruchomiliśmy programy Praktyk Wakacyjnych i Młodych Talentów. Dzięki nim młode osoby, wchodzące na rynek pracy, mogą uczyć się od naszych doświadczonych pracowników i poznać tajniki zarządzania nowoczesną gastronomią czy techniczym utrzymaniem budynku.

3. Tworzenie środowiska pracy przyjaznego osobom niepełnosprawnym

Sodexo jest zaangażowane w zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z organizacjami wspierającymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i Urzędami Pracy.

Promujemy zatrudnianie osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez informowanie w ogłoszeniach o pracę o środowisku pracy przyjaznym osobom niepełnosprawnym.

 

Różnorodność w Sodexo

Dla nas różnorodność to nie tylko wymóg prawny. To klucz do naszego sukcesu.

Dołącz do Sodexo

banner Dołącz do Sodexo