Dlaczego warto dołączyć do Sodexo?

Sodexo jest preferowanym pracodawcą dla dużej grupy pracowników, co potwierdzają wyniki badania satysfakcji pracowników. Cenimy naszych ludzi, ich umiejętności, sukcesy oraz wkład w rozwój firmy. Z nami będziesz mógł realizować swoje cele zawodowe i osobiste!

Dolacz do Sodexo 525x165

10 Powodów za dołączeniem do Sodexo

1. Firma międzynarodowa

Grupa Sodexo zatrudnia 420 000 pracowników w 80 krajach i jest 18-tym największym pracodawcą na świecie. Praca u nas to wiele interesujących wyzwań. Jest to związane z szerokim zakresem naszej działalności. Jeśli interesuje Cię kariera w środowisku lokalnym i międzynarodowym, mamy dla Ciebie różnorodne możliwości rozwoju

2. Rozwój kariery

Jesteśmy zaangażowani w rozwój umiejętności naszych pracowników. Stawiamy na awans wewnętrzny. Wielu naszych menedżerów rozpoczynało pracę na różnych stanowiskach od asystenckich, pracy na recepcji czy kasjera/kasjerki. Naszą ambicją jest umożliwienie każdemu pracownikowi ciągłego poszerzania kwalifikacji i zakresu odpowiedzialności.

3. Różnorodność stanowisk

Zakres działalności naszej firmy jest bardzo szeroki i różnorodny. Oferujemy wiele stanowisk m.in. dla menedżerów restauracji, szefów kuchni, pracowników restauracji, menedżerów  technicznych, inżynierów obsługi technicznej, wykwalifikowanych techników, pracowników serwisu sprzątania i recepcjonistek oraz różnorodne stanowiska w Działach Księgowości, Finansów, Zakupów, Sprzedaży, Marketingu i HR.

4. Wspólne wartości

Nasza misja i wartości (zaszczyt świadczenia usług innym, duch zespołu i współpracy oraz przedsiębiorczość i rozwój) to nie puste słowa, a podstawa naszej działalności. Na co dzień kierujemy się tymi zasadami, co stanowi klucz do sukcesu Sodexo.

5. Życie i praca

Dążymy do zapewniania równowagi miedzy życiem osobistym a pracą. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Jeśli specyfika stanowiska na to pozwala, umożliwiamy elastyczny czas pracy.

6. Różnorodność i integracja

Jesteśmy zaangażowani w  przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość seksualną, status rodzinny czy styl życia.

Staramy się, aby miejsce pracy było przyjazne, otwarte na odmienność i różnorodność, bo tylko dzięki temu możemy dalej się rozwijać i odnosić sukcesy.

7. Wspieranie lokalnych społeczności


Aktywnie działamy na rzecz lokalnych społeczności od dzielenia się umiejętnościami i doświadczeniem po tworzenie konkretnych rozwiązań i oferowanie pomocy materialnej. W ramach inicjatywy STOP Hunger dostarczamy gorące posiłki potrzebującym dzieciom, objętym opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

8. Bezpieczne warunki pracy

Zapewniamy bezpieczne warunki pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników to dla nas priorytet.

Określamy jasne zasady bezpiecznej pracy w naszej firmie, a każdy z pracowników ma wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa w naszej firmie.

9. Otwarta komunikacja

Stawiamy na dwustronną komunikację i znoszenie barier. Zachęcamy naszych pracowników do spotkań i działań w duchu otwartości oraz prowadzimy politykę otwartych drzwi.

10. Wynagradzanie

Doceniamy Twój wkład w rozwój firmy i podzielanie naszych wartości.

Różnorodność w Sodexo

Dla nas różnorodność to nie tylko wymóg prawny. To klucz do naszego sukcesu.

Dołącz do Sodexo

banner Dołącz do Sodexo