Pracuj w Facility Management

Sodexo opracowało unikalną ekspertyzę, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie obsługiwanych budynków i urządzeń. Nasz zespół współpracuje z pracownikami klientów i jest obecny w ich miejscu pracy, niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia czy usterki.

Zapewniamy ciągłość i bezpieczeństwo usług od sprzątania i obsługi recepcji, poprzez obsługę techniczną po świadczenie kompleksowych usług dla Twojego budynku.

generic-maintenance-indoors-2_525.jpg

Kluczowe role

Menedżer Budynku

Jako Menedżer Budynku będziesz odpowiadać za nadzór nad prawidłową, bieżącą eksploatacją obiektów, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej,  zarządzanie budżetem, organizację pracy podległego personelu oraz dbanie o najwyższe standardy obsługi Klienta. Dodatkowo możesz być odpowiedzialny za zapewnienie utrzymania czystości, ochrony obiektu, obsługi sal konferencyjnych i recepcji zgodnie z wymaganiami Klienta.

Technik Obsługi Budynku

Zadaniem Technika Obsługi Budynku jest dbałość o prawidłową, bieżącą eksploatację obiektu budowlanego i jego wyposażenia technicznego, poprzez przeglądy, prowadzenie konserwacji urządzeń oraz usuwanie stanów awaryjnych.

Dołącz do Sodexo

banner Dołącz do Sodexo