Woda

Światowy Dzień Wody: Zobowiązania Sodexo w walce o dostęp do czystej wody

Published on : 21-03-16
 • 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w odpowiedzi na kryzys spowodowany brakiem dostępu do czystej wody pitnej prawie 800 mln ludzi na świecie. Sodexo łączy siły w walce przeciwko światowemu kryzysowi wodnemu.

  Znaczenie wpływu biznesu na osiągnięcie wyżej wspomnianego celu jest ogromne. Branża Facility Management i zarządcy nieruchomości muszą aktywnie wspierać właścicieli nieruchomości w poszukiwaniu nowych rozwiązań na czas kryzysu i promować ich wdrażanie. Ważne jest, aby nie były to działania oparte wyłącznie na redukcji kosztów samego obszaru FM, ale zarządzanie wartością w całym cyklu życia nieruchomości.
  Sodexo uwzględniło obniżenie zużycia wody jako swój cel środowiskowy w planie Better Tomorrow 2025, (więcej o BT2025 tutaj) a ponieważ firma świadczy usługi Facility Management w obiektach i nieruchomościach będących własnością klientów, to współpraca na poziomie partnerskim z ich właścicielami i wspólne ustalanie celów są kluczowe.

  Sodexo dzieli się ze swoimi klientami materiałami i procedurami, w których przedstawia dobre praktyki i przykłady działań, które można podjąć w celu zmniejszenia zużycia wody, zarówno będąc w miejscu pracy, jak i we własnych domach. Chce, aby wspólna mobilizacja przyczyniła się do zmniejszenia wykorzystania wody oraz zminimalizowania niekorzystnego wpływu działań człowieka i biznesu na środowisko.

  W Sodexo realizujemy procesy w oparciu o międzynarodowe wytyczne ISO 9001 jak i 14001. Dane do projektowania usług czerpiemy również z systemów oceny jakości BREEAM i LEAD.
  Nasze zarządzanie infrastrukturą techniczną opiera się o planowanie efektywnego zużycia mediów zarówno w eksploatacji jak i konserwacji. Nadrzędnym celem jest opomiarowanie poszczególnych procesów, badanie zużycia, ocena zużycia oraz możliwości poprawy na przyszłość. Jednym z punktów oceny efektywności i możliwości poprawy energooszczędności są min. audyty, które pomagają nam dopasować strategię zarządzania danym assetem w oparciu o stałe wykorzystywanie zwiększających się szans na zmniejszenie zużycia zasobów jakim jest woda.


  - Mówi Michał Nowak, Head of Service Expertise.

  Odpowiedzialność przestrzegania tych standardów nałożona jest na wszystkich pracowników, a pieczę nad postępami sprawuje audyt wewnętrzny, który ma za zadanie sprawdzić, czy pracownicy działają z nim w zgodzie.

  Woda, która znika

  https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2018/artykuly/zuzycie-wody-w-europie-2014

  W Polsce 97% wody pochodzi z opadów atmosferycznych, a 3% wody dostarczane jest z zagranicy1.  Czynnikami wpływającymi na kurczenie się zasobów wody w naszym kraju są: globalne ocieplenie klimatu, degradacja gleb, rozwijający się przemysł, urbanizacja. Ten ogromny deficyt wymaga działań zarówno na szczeblu państwowym czy gminnym, ale również przez poszczególne jednostki.
  Niektóre jednostki samorządów terytorialnych nakładają na mieszkańców obowiązki oraz wskazują, jakich działań powinni zaprzestać np. w okresach suszy podlewania trawników czy napełniania basenów wodą.

   

  W swoich gospodarstwach domowych, jak i w miejscach pracy możemy stosować zasady zmniejszające zużycie wody:

   

  • Regularne przeglądaj oraz wymieniaj części instalacji które mogą spowodować awarię.
  • Sprawdzaj czy sprzęt z którego korzystasz jest w dobrym stanie technicznym np. okresowo sprawdzaj pralkę / zmywarkę, aby upewnić się, że nie zużywają niepotrzebnie nadmiernej ilości wody.
  • Nie uruchamiaj pralki / zmywarki jeśli nie jest pełna.
  • Nie myj śmieci przed wyrzuceniem ich do kosza.
  • Jedząc mniej mięsa również oszczędzasz wodę.
  • Nie używaj niepotrzebnej ilości wody podczas sprzątania. Tam, gdzie to możliwe, należy stosować metody na sucho.
  • W usługach cleaningowych zaproponuj montaż podlicznika do mierzenia zużycia wody.

  Gdy tylko możesz – zawsze przetwarzaj wodę (np. wodę z gotowania jajek możesz wykorzystać do podlewania kwiatków)
  Stale poszukuj dobrych praktyk i wdrażaj je w życie.

   


  Dostęp do czystej wody to podstawowe prawo człowieka.

   

  1 https://www.wodkany.pl/zasoby-wody-w-polsce-i-na-swiecie/