Lojalność i Motywacja w Biznesie

W ramach Kategorii Lojalność i Motywacja w Biznesie Sodexo doradza Klientom w obszarze motywacji, wsparcia sprzedaży oraz budowania lojalności wśród Partnerów Biznesowych, Kontrahentów i Konsumentów.Sodexo zapewnia i dba o najwyższą jakość usług na wszystkich poziomach niezbędnych do efektywnego prowadzenia programów motywacyjnych lub lojalnościowych. Oferujemy doradztwo podatkowo-prawne, pomoc w przygotowaniu mechanizmów i regulaminów programów wsparcia sprzedaży, pełen wachlarz nagród, ich personalizację, logistykę, bieżące zarządzanie programami, komunikację z uczestnikami oraz szczegółowe raportowanie. Sodexo wspiera Klientów na każdym etapie planowania i realizacji programu lojalnościowego oraz motywacyjnego dając do dyspozycji pełen wachlarz produktów i usług w ramach zintegrowanej oferty „360° dla Biznesu”.  To wszystko powoduje, że Sodexo Benefits and Rewards Services, jako jedyna firma w Polsce, zapewnia tak kompleksowe usługi motywacyjne.Oferta Kategorii Lojalność i Motywacja w Biznesie to Kupony Premiowe Pass, przedpłacona Karta Premiowa, Kupony profilowane (Travel & Beauty Pass, Moto Pass, RTV-AGD Pass), system do zarządzania programami motywacyjnymi z wykorzystaniem Kart – CardPack oraz Sodexo Performance Suite – kompleksowa platforma do zarządzania programami lojalnościowymi on-line.

Nasi Doradcy służą swoją wiedzą w zakresie rozwiązań podatkowo-prawnych dotyczących przygotowania i rozliczania działań promocyjnych, konkursów czy programów motywacyjnych lub lojalnościowych.

Oferujemy szeroki wachlarz nagród w różnych kategoriach - klasycznych i nowoczesnych, uniwersalnych i selektywnych - od Kuponów, poprzez przedpłacone Karty Premiowe, system CardPack aż po Sodexo Performance Suite - system do zarządzania programami motywacyjnymi.

Personalizacja lub customizacja może być realizowana na wielu różnych płaszczyznach - zależnie od typu produktu.

Na pełną logistykę naszych produktów składają się usługi konfekcjonowania i dostawy pod wskazany przez Klienta adres.

Standardy konfekcjonowania obowiązujące w Sodexo zapewniają wyjątkowo staranne realizowanie wytycznych Klienta oraz pełne bezpieczeństwo przygotowanych do wysyłki produktów.

Wiedząc, jak ważna jest bieżąca komunikacja z Uczestnikami programów lojalnościowych, oferujemy Klientom rozwiązania takie jak Sodexo Performance Suite oraz CardPack, które umożliwiają m.in. personalizowaną komunikację z grupą docelową danego konkursu, promocji czy programu motywacyjnego.

Komunikacja może odbywać się poprzez e-mail lub sms.

Nowoczesne rozwiązania w naszej ofercie, takie jak system Sodexo Performance Suite pozwalają na kompleksowe zarządzanie programami motywacyjnymi lub lojalnościowymi w biznesie.

Nasza oferta obejmuje projektowanie założeń, opracowanie mechaniki, określanie grup odbiorców, prowadzenie bieżących analiz i statystyk, komunikację z Uczestnikami programów, aż po etap nagradzania i raportowania.

Każde działanie podejmowane zgodnie ze zleceniem Klienta i zmierzające do realizacji zamówienia może być udokumentowane specjalnie przygotowanym raportem.

Dodatkowe funkcje raportowania i analizy statystyk prowadzonych programów oferuje system Sodexo Performance Suite. Dzięki specjalnym modułom, możliwa jest tu również bieżąca analiza poniesionych kosztów programu czy promocji realizowanej przez system np.: wyliczanie zwrotu z inwestycji.

360 dla biznesu 200

Organizacja programów wsparcia sprzedaży to wieloetapowy proces, na końcu którego zawsze liczy się efektywność. Dzięki ofercie 360° dla Biznesu nasi Klienci otrzymują kompleksową obsługę i doradztwo w obszarze wsparcia sprzedaży, motywacji i lojalności.

CardPack – znacznie więcej niż Karta!

card-pack 285

CardPack to kompleksowe narzędzie motywacyjne typu „dwa w jednym”: przedpłacona Karta Premiowa Sodexo + zestaw narzędzi on-line do samodzielnego zarządzania programem z Kartą.

Benefits & Rewards Services na świecie

World map (242px)